Motiva on tuottanut osana työkonealan green deal -kokonaisuutta ympäristöministeriön rahoittamana Vähäpäästöiset työkoneet -verkkokoulutuksen, joka on suunnattu ensisijaisesti työkoneiden käyttäjille, koneurakoitsijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Monet työmailla käytettävistä työkoneista ovat vielä polttomoottorikäyttöisiä ja ne tuottavat valtaosan työkoneiden hiilidioksidipäästöistä. Siirtyminen vähäpäästöisten työkoneiden käyttöön ja työkoneiden oikeanlainen käyttötapa auttavat pienentämään rakentamisen hiilijalanjälkeä ja liikenteen päästöjä. 

”Koulutuskokonaisuus liittyy ilmastonmuutoksen hillintään. Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Suomessa päästövähennyksiin kaikilla yhteiskunnan sektoreilla, myös työkoneissa, ohjaa ilmastolaki”, muistuttaa neuvotteleva virkamies Tuomo Kalliokoski ympäristöministeriöstä.  

EU:n yhteisten ja kansallisten velvoittavien toimenpiteiden lisäksi ympäristöministeriön johdolla on kehitetty green deal -sopimuksia mm. työkonealalle ja työmaille. Sopimusten tavoitteena on vähentää päästöjä vapaaehtoisin toimin. Työkoneilla on päästöjen vähentämisessä oma merkittävä roolinsa. Ympäristöministeriön Motivalta tilaama koulutuskokonaisuus on osa green deal -sopimusten toimeenpanoa. 

”Koulutuskokonaisuus koostuu neljästä osiosta: 1) yleinen osio, 2) työkoneen käyttäjille suunnattu osio, 3) urakoitsijoille, aliurakoitsijoille ja työnjohtajille suunnattu osio sekä 4) hankinnoista vastaaville suunnattu osio. Maksuton ja lyhytkestoiseen opiskeluun muokattu aineisto sopii mainiosti sekä itseopiskeluun että opetusmateriaaliksi”, kertoo johtava asiantuntija Irmeli Mikkonen valtion kestävän kehityksen yhtiöstä Motivasta. 

Koulutuksessa käydään läpi mm. vähäpäästöisen työsuunnittelun ja työkoneiden kunnossapidon sekä työtekijän perehdyttämisen keinot ja merkitys päästöjen vähentämiseksi sekä vinkit taloudelliseen ajotapaan. Taloudellisen ajotavan päästövähennyspotentiaalia on vaikeaa muuttaa numeroiksi, mutta keino on kustannustehokas:  ilman mitään lisäkuluja ainoastaan toimimalla taloudellisen ajotavan periaatteiden mukaisesti säästetään polttoainetta ja päästöjä muodostuu vähemmän.  

Työmaat ja -koneet mukaan päästövähennystalkoisiin  

Työkoneiden pakokaasupäästöjä ja melutasoa rajoitetaan jo lainsäädännöllä. Työkonekanta kuitenkin uudistuu hitaasti, joten uusia koneita koskevan lainsäädännön vaikutukset purevat vasta ajan kanssa. Lisäksi lainsäädännössä ei oteta huomioon työkoneiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Hiilidioksidipäästöjä on nyt pienennettävä kaikin keinoin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

Teknisen Kaupan Liiton vuonna 2019 solmiman työkonealan green deal -sopimuksen tavoitteena on vähentää työkoneiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä lisäämällä täyssähkökäyttöisten ja muiden vähäpäästöisten työkoneiden tarjontaa, kannustamalla niiden nykyistä laajempaan hyödyntämiseen ja tukemalla työkoneiden aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen vähentämistoimia.  

”Kannustamme jäsenyrityksiämme konkreettisiin toimiin. Suomessa työkoneeksi laskettavia laitteita on arvioitu olevan noin 2,5 miljoonaa, joista noin 0,5 miljoonaa käyttää polttoaineenaan dieseliä tai moottoripolttoöljyä. Noin 90 prosenttia työkoneiden päästöistä tulee moottoripolttoöljyn käytöstä. Koulutus on avainasemassa todellisen muutoksen aikaansaamiseksi”, toteaa johtava asiantuntija Juha Ala-Hiiro Teknisen Kaupan Liitosta. 

Syyskuussa 2020 Senaatti-kiinteistöt sekä Espoon, Helsingin, Turun ja Vantaan kaupungit allekirjoittivat vapaaehtoisen Päästöttömät työmaat green deal -sopimuksen työmailla syntyvien päästöjen vähentämiseksi. Sopimuksen tavoitteena on, että kuntien ja Senaatin työmaat ovat vuoden 2025 loppuun mennessä fossiilittomia. Lisäksi vuoteen 2030 mennessä työmailla käytettävistä työkoneista ja työmaiden kuljetuksista vähintään 50 prosenttia toimii sähköllä, biokaasulla tai vedyllä.  

Verkkokoulutuksen tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen lisäksi saavuttaa myös terveydelle haitallisten lähipäästöjen, kuten hiukkasten, hiilimonoksidin ja typpidioksidin,  sekä melun vähentymistä.    

Koulutuskokonaisuus on verkko-osoitteessa https://motiva-verkkokurssit.fi 

Edellinen artikkeliTieluiska ja Jonsson jakeluyhteistyöhön Suomessa
Seuraava artikkeliSujuvampaa puhetta ja kuulonsuojausta uudella Tufftalkilla