John Deere Forestryn TimberMatic Kartat -sovelluksen älykkäät karttatasot kehittyvät sovelluksen mukana jatkuvasti. Uusimpana ominaisuutenaan kartta tuo nyt näkyviin metsän arvokkaat luontokohteet. 

Uudet älykkäät karttatasot helpottavat korjuusuunnitelman laatimista ja päivittäistä hakkuutyötä. Tarkka ja havainnollistettu tieto maastosta ja puustosta antaa tärkeää ennakkotietoa leimikosta ja harvennustarpeesta sekä auttaa suunnittelemaan taloudellisimmat ajoreitit. Nyt metsänkäyttöilmoitus-karttataso täydentyi tärkeällä ympäristötiedolla 

Uusin päivitys tuo selkeästi näkyviin metsän arvokkaat luontokohteet. Metsänkäyttöilmoitukset -karttatasolle on lisätty Metsäkeskuksen tietokannassa olevat metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt. Visuaalisesti selkeä ja yksityiskohtainen karttataso tukee työskentelyn aikaista luontokohteiden tunnistamista kaikkina vuodenaikoina. Luontokohteiden aktiivinen tunnistaminen maastossa on edelleen ensisijaisen tärkeää, mutta karttatason antama tarkempi tieto antaa edellytykset entistä tarkempaan ja ympäristöä paremmin huomioivaan työn suunnitteluun. 

TimberMatic Kartat ja TimberManager ovat olleet vakio-ominaisuuksia kaikissa uusissa John Deeren G-Sarjan harvestereissa ja kuormatraktoreissa syksystä 2018 alkaen, ja sovellusten uudet päivitysversiot tarjotaan veloituksetta asiakkaiden käyttöön. John Deere Forestryltä kerrotaan, että sovellusta ja karttatasoja kehitetään jatkuvasti palvelemaan paremmin niin metsäkoneyrittäjän kuin harvesterin- ja kuormakoneiden kuljettajien tarpeita. Järjestelmä on myös jälkiasennettavissa laitteistovaatimukset täyttäviin vanhempiin koneisiin. 

Edellinen artikkeliUusi Mitas Agriterra 02 SP
Seuraava artikkeliGoodyearilta ratkaisu satamakoneiden rengashallintaan