Ponsse on tänään julkistanut tilinpäätöstietonsa. Pääkohdat viivan alla ovat seuraavanlaiset:

– Liikevaihto oli 636,6 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2019 oli 667,4 miljoonaa euroa.

– Liiketulos oli 57,1 joka merkitsi myös laskua vuoden 2019 67,3 miljoonaan euroon. Liiketulosprosentti oli 9,0 ja edellisenä vuonna 10,1.

– Tulos ennen veroja oli 39,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 vastaava luku oli 66,6 miljoonaa euroa.

– Liiketoiminnan rahavirta oli 74,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 luku oli 43,7 miljoonaa.

– Osakekohtainen tulos oli 1,15 euroa, vuonna 2019 1,86 euroa.

– Omavaraisuusaste oli 54,3% eli pudotusta oli vain marginaalisesti edeltävän vuoden 54,8 prosentista.

– Tilauskanta oli 174,9 miljoonaa euroa joka poikkesi huomattavasti vuoden 2019 tilauskannasta eli 256,8 miljoonasta..

Konsernin euromääräisen liiketuloksen odotetaan olevan vuonna 2021 hieman suurempi kuin 2020.

Toimitusjohtaja Juho Nummela kertaa vuoden 2020 tapahtumia, joista selviää koko vuoden pohjautuneen erilaisille epävarmuustekijöille, joita kuitenkin lievensi potra tilauskanta. ”Alkuvuotta leimasivat kauppasota, työmarkkinoiden levottomuus, Keski-Euroopan kaarnakuoriaistuhot ja hiljenevän markkinasyklin vaikutukset. Vahva tilauskantamme oli erinomainen puskuri alkuvuoden haasteille”, Nummela kertoo.

Koko maailman haltuunsa ottanut koronavirus teki kuitenkin lamaannuttavan esiintulon vuoden ollessa jo hyvässä vauhdissa. ”Todellinen shokki koettiin vasta ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla, kun COVID-19-pandemian vaikutukset realisoituvat. Yhtiömme reagoi vaikeaan tilanteeseen terävästi ja pystyimme lieventämään pandemian aiheuttaman kriisin vaikutuksia. Yhteiskuntien sulkeutuessa rajoitustoimien vuoksi liiketoimintamme ennustettavuus muodostui erittäin vaikeaksi”, Juho Nummela sanoo.

Epävarmuus näkyi koko alan laajuisena ja se kuivatti tilauskantaakin radikaalisti. Enää ei kipuiltu pelkästään tuotannossa olevien koneiden osapulassa vaan laajemminkin tyrehtyneen kysynnän vuoksi. ”Se, mikä yhtiömme näkökulmasta lähti liikkeelle osien saatavuuteen liittyvinä ongelmina, kääntyi nopeasti tuotteidemme kysyntään liittyväksi kriisiksi. Nopeasti pahenevan pandemian vaikutuksiin liittyvä epävarmuus hiljensi markkinoita voimakkaasti ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Epävarmuus vaikutti laajamittaisesti metsäalan toimijoihin. Tilauskantamme lähes puolittui toisella vuosineljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna ja etenkin Venäjän markkina hiljentyi ensimmäisenä voimakkaasti”, linjaa Nummela.

Vaikka pandemia ei maailmalla hellittänyt, ensishokista toipuminen ja tilanteen hallintaan ottaminen alkoi näkyä myös vilkastuvana konekauppana. ”Kesää kohden asiakkaillamme alkoi kuitenkin olla tarve saada koneita nopeammalla aikataululla ja pystyimme nostamaan tehtaamme takaisin kahteen vuoroon kesäkuun puolivälissä. Pystyimme haastavasta tilanteesta huolimatta pitämään liikevaihtomme hyvällä tasolla sekä saavuttamaan noin yhdeksän prosentin kannattavuuden ja erinomaisen 74,8 miljoonan euron rahavirran. Luovutimme syksyllä asiakkaallemme 16 000. Vieremällä valmistetun Ponssen. Markkinoiden palautumisen ansiosta tilauskantamme vahvistui hiljalleen loppuvuotta kohden. Tilauskantamme vuoden lopussa oli 174,9 (256,8) miljoonaa euroa.”

Ponssella arvioidaan metsäkonemarkkinan laskeneen noin 20 prosenttia edeltävästä vuodesta.

Edellinen artikkeliVolvo CE ja Rototilt maailmanlaajuiseen yhteistyöhön
Seuraava artikkeliKoneosapalvelusta Bosch Rexroth Certified Excellence -kumppani