Ponssen osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2020 on julkistettu. Lukuina kulunut puoli vuotta näyttää seuraavalta:

– Liikevaihto oli 276,4 (H1/2019 315,8) miljoonaa euroa.

– Q2 liikevaihto oli 131,9 (Q2/2019 172,7) miljoonaa euroa.

– Liiketulos oli 21,8 (H1/2019 30,4) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 7,9 (9,6).

– Q2 liiketulos oli 8,4 (Q2/2019 17,5) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 6,4 (10,2).

– Tulos ennen veroja oli 7,0 (H1/2019 30,1) miljoonaa euroa.

– Liiketoiminnan rahavirta oli -14,6 (2,7) miljoonaa euroa.

– Osakekohtainen tulos oli 0,11 (0,83) euroa.

– Omavaraisuusaste oli 47,9 (51,3) prosenttia.

– Tilauskanta oli 179,3 (361,1) miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Juho Nummela kertoo tämän hetken näköaloista seuraavaa:

Koronapandemian vuoksi toinen vuosineljännes oli Ponsselle erittäin haastava. Komponenttien saatavuusongelmista alkaneet haasteet realisoituivat nopeasti kysynnän kriisiksi markkinoilla lisääntyneen epävarmuuden johdosta. Markkinatilanteen heikennyttyä saatujen tilausten arvo toisella neljänneksellä oli 110,6 (168,8) miljoonaa euroa ja tilauskantamme laski 179 miljoonaan euroon.

Nopean reagoinnin ansiosta pystyimme kuitenkin sopeutumaan äkilliseen tilanteeseen tehokkaasti. Koronapandemian alkuvaiheessa komponenttien saatavuusongelmat liittyivät eurooppalaisiin kumppaneihimme, kun erityisesti Pohjois-Italiassa ja Saksassa toimivat tehtaat joutuivat sulkemaan oviaan. Varautumisemme ansiosta tuotantomme pyöri yhdessä vuorossa ilman keskeytyksiä, ja kesäkuussa nostimme tehtaan kapasiteetin takaisin normaalille tasolleen. Tuotanto- ja huoltotoimintoja lukuun ottamatta henkilökuntamme siirtyi etätyöhön maaliskuun puolivälissä. Muutoksista huolimatta ponsselaisten tekemisen taso pysyi erinomaisena ja jatkoimme yhtiön voimakasta kehittämistä kaikissa toiminnoissa.

Tehtaan keskeytymättömän toiminnan ansiosta säilytimme vaikeassa tilanteessa kohtuullisen liikevaihtotason. Vuoden toisella neljänneksellä Ponssen liikevaihto oli 131,9 (172,7) miljoonaa euroa. Koronapandemia vaikutti laajasti asiakkaidemme toimintaan ja huoltopalveluiden ja vaihtokoneliiketoiminnan liikevaihto laski uuskonemyynnin ohella. Vaihtokonemyyntimme oli heikkoa erityisesti toisen neljänneksen alussa ja vaihtokonevarasto kasvoi katsauskaudella huomattavasti. Neljänneksen loppua kohti kaikki liiketoiminta-alueemme alkoivat selvästi virkistyä.

Liiketoiminnan aktiivisuuden laskiessa koko henkilöstöä koskivat kuluneella neljänneksellä määräaikaiset lomautukset ja tehokas kulukuuri. Nämä toimenpiteet vaikuttivat merkittävästi taloudelliseen suoritukseemme. Ponssen liikevoitto kuluneella neljänneksellä oli 8,4 (17,5) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 6,4 (10,2). Laskimme liiketoiminnan kuluja kuluneella neljänneksellä noin 20 prosenttia. Kumulatiivinen rahavirta oli toisen vuosineljänneksen lopussa -14,6 (2,7) miljoonaa euroa. Katsauskauden liiketulokseen ei ollut tarvetta sisällyttää merkittäviä kertaluontoisia tulosvaikutteisia eriä ja yhtiön tase on vahva.

Haastavassa toimintaympäristössä jatkamme panostuksiamme myyntiin, huoltoon ja varaosien saatavuuteen normaalisti, ja palvelemme asiakkaitamme parhaan kykymme mukaan. Pyrimme keskittymään asioihin, joihin voimme vaikuttaa ja varsinkin investoinnit tuotteidemme kehitykseen tuottavat jatkuvasti tuloksia. Vieremän tehtaamme on aikataulussa ja erinomaisessa iskussa. Tehdas jatkaa toistaiseksi kahdessa vuorossa täydellä kapasiteetilla kohtuullisen tilauskantamme ansiosta.

Koronapandemian aiheuttama epävarmuus on muuttanut nopeasti toimintaympäristöämme ja heikentänyt metsäkoneiden kysyntää. Syksy tulee olemaan meille haastava. Tilauskannan kasvattaminen syksyn aikana on tärkeää, jotta voimme varmistaa normaalin toiminnan myös vuoden vaihteen jälkeen.

Tärkeintä on turvata henkilökuntamme, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme terveys kaikissa olosuhteissa.LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 276,4 (315,8) miljoonaa euroa, joka on 12,5 prosenttia vähemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 76,0 (79,7) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 42,9 (37,7) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 22,8 (21,1) prosenttia, Venäjä ja Aasia 11,5 (16,3) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 22,1 (24,5) prosenttia sekä muut maat 0,7 (0,4) prosenttia.


TULOSKEHITYS

Liiketulos oli 21,8 (30,4) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 7,9 (9,6) prosenttiaKonsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 4,8 (22,6) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 42,9 (48,0) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 24,0 (29,1) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -14,8 (-0,3) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli -13,5 (0,6) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saamiset muilta konserniyhtiöiltä olivat nettomääräisesti 111,1 (106,4) miljoonaa euroa. Saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista, joiden arvostamiseen liittyvistä suojaamattomien erien realisoitumattomista kurssitappioista kirjaamattomat verosaamiset vaikuttavat konsernin efektiiviseen veroasteeseen. Katsauskauden tulokseksi muodostui 2,9 (23,2) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,11 (0,83) euroa.


TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 484,8 (403,0) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 174,8 (157,1) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 38,5 (53,0) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 103,3 (24,2) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 229,5 (202,2) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 215,7 (187,8) miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä oli 165,0 (77,6) miljoonaa euroa. Yhtiö on varmistanut likviditeettiään nostamalla rahoituslimiiteistä ja yritystodistusohjelman kautta lyhytaikaista lainaa. Yhtiön rahoituslimiiteistä on käytössä 41 %. Konsernin lainat rahoituslaitoksilta ovat vakuudettomia lainoja ilman rahoituskovenantteja. Konsernin nettovelat olivat 61,7 (53,3) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) 26,9 (26,3) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 47,9 (51,3) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli -14,6 (2,7) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -7,2 (-11,5) miljoonaa euroa.


SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 217,4 (391,6) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 179,3 (361,1) miljoonaa euroa.


JAKELUVERKOSTO

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina sekä Epec Oy, Suomi. Konserniin kuuluu myös kiinteistöyhtiö Ponsse Centre, Venäjä. Lisäksi konserniin kuuluu osakkuusyhtiö Sunit Oy, Suomi, josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.


TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 10,9 (9,6) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 4,4 (3,1) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 7,2 (11,7) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.


JOHTO

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, toimitusjohtajan sijainen, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen sekä myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattila. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Myynnin aluejohtajaorganisaation johdossa toimivat konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattila ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Aluejohtajat raportoivat Ponsse Oyj:n jälleenmyyjäverkostosta vastaavalle johtaja Jussi Hentuselle. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja Jussi Hentunen raportoivat Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattilalle.

Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla:
Pohjois-Eurooppa:
Jani Liukkonen (Suomi),
Carl-Henrik Hammar (Ruotsi ja Tanska sekä Norja) ja
Tarmo Saks (Viro, Latvia ja Liettua).

Keski- ja Etelä-Eurooppa:
Tuomo Moilanen (Saksa ja Itävalta),
Clément Puybaret (Ranska),
Janne Tarvainen (Espanja ja Portugali),
Dean Robson (Iso-Britannia),
Patrick Murphy (Irlanti),
Gary Glendinning (Unkari, Romania, Slovenia, Kroatia ja Serbia) ja
Tarmo Saks (Puola, Tsekki ja Slovakia).

Venäjä ja Aasia:
Jaakko Laurila (Venäjä ja Valko-Venäjä),
Janne Tarvainen (Australia ja Etelä-Afrikka) ja
Risto Kääriäinen (Kiina ja Japani).

Pohjois- ja Etelä-Amerikka:
Pekka Ruuskanen (USA),
Eero Lukkarinen (Kanada),
Fernando Campos (Brasilia) ja
Martin Toledo (Uruguay, Chile ja Argentiina).


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 771 (1 755) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1 777 (1 808) henkilöä.


OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–30.6.2020 oli 2 206 888 kappaletta, joka on 7,9 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 54,8 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 19,36 euroa osakkeelta ja ylin 33,00 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 25,40 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 711,2 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 227 omaa osaketta.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen tiedote 27.5.2020.


HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.


RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.


LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Maailman talouden epävarmuus saattaa vaikuttaa metsäkoneiden kysynnän heikkenemiseen. Epävarmuutta voi lisätä kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Erityisesti geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta.

Koronaviruspandemia on aiheuttanut nopeita muutoksia yhtiön toimintaympäristössä. Yhtiön johto on pyrkinyt aktiivisesti seuraamaan ja ennakoimaan pandemian kehittymistä sekä ryhtynyt pandemian vaikutusten ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimenpiteisiin. Koronapandemian pitkittyminen voi vaikuttaa merkittävästi metsäkoneiden kysyntään sekä komponenttien että rahoituksen saatavuuteen.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja sekä koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään osittain johdannaissopimusten avulla.


LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Ponsse perui 17.3.2020 antamallaan tulosvaroitustiedotteella aikaisemman tulosohjauksen, jonka mukaan konsernin euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2020 samalla tasolla kuin 2019.

Koronaviruspandemian merkitystä ja sen vaikutusta Ponssen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, toiminnan tuloksiin tai maksuvalmiuteen ei voida tällä hetkellä kohtuudella arvioida tilanteen nopean kehityksen ja epävarmuuden vuoksi.

On edelleen epäselvää, kuinka kauan koronapandemia tulee jatkumaan, joten emme tässä vaiheessa anna tulosohjausta kuluvalle vuodelle.

Kulujen tarkka kontrollointi tulee yhtiössä jatkumaan ja investointeja toteutetaan tarkkaa harkintaa käyttäen. 
 


Edellinen artikkeliSuomalaisnimityksiä Deere&Companyn vastuupaikoille
Seuraava artikkeliMade in Finland -konekiertue tulee syksyllä