John Deere Forestry Oy:n toimitusjohtaja Timo Ylänen on nimitetty koko Deere&Company-konsernin metsäkoneliiketoiminnan johtajaksi. Uudessa tehtävässään Ylänen vastaa sekä katkotun puutavaralajimenetelmän että kokopuumenetelmän koneiden liiketoiminnasta maailmanlaajuisesti ja siirtyy myös johtoryhmän jäseneksi maanrakennus- ja metsäkonedivisioonaan.

Timo Ylänen

Uudessa tehtävässään Ylänen raportoi maanrakennus- ja metsäkone -divisioonan pääjohtaja John Stonelle. Deere&Companyn luonnehdinnan mukaan Timon vahva myynti- ja markkinointiosaaminen, metsäteollisuuden globaali asiantuntemus sekä vakaa liiketoimintaosaaminen ovat vahvana pohjana uuteen tehtävään.

Uudessa positiossaan Yläsen toimipaikka on Tampere.

John Deere Forestry Oy:n talousjohtaja Tarja Tuomela on nimitetty vastaamaan Deere&Company konsernin metsäkoneliiketoiminnan taloushallinnosta maailmanlaajuisesti. Myös Tarjan toimipaikka on Tampere.

Tarja Tuomela

Kesäkuussa 2020 Deere julkisti uuden Smart Industrial -toimintamallin, joka kohdistuu tuotantojärjestelmien, teknologiaratkaisujen sekä tuotteiden koko elinkaarta tukevien järjestelmien kehittämiseen. Uusi toimintamalli on suunniteltu tuottamaan selvää lisäarvoa asiakkaille sekä tukemaan heidän kannattavuuttaan. Toimintamallin mukaisesti tuotekehitykseen suunnatut määrärahat tullaan allokoimaan lupaavimpiin, kannattaviin ja asiakkaalle selvää lisäarvoa tuottavaan teknologiaan, tarkoituksena integroida älykkäät teknologiainnovaatiot myös olemassa olevaan valmistukseen. Myös organisaatiorakenteita uudistetaan tukemaan uutta toimintamallia.

Edellinen artikkeliMohedaa Suomesta
Seuraava artikkeliPonsse pääsi vaikeasta tilanteesta huolimatta kohtuulliseen liikevaihtoon