Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toteuttaman Segregaation purku -hankkeen tavoitteena on purkaa työmarkkinoiden sukupuolen mukaista eriytymistä. Hanke pyrkii lisäämään naisten määrää metsäalalla yhteistyössä Savon ammattiopiston, Metsäteollisuus ry:n ja Ponssen kanssa. Hanke tarjoaa yhteistyökumppaneille koulutusta ja työkaluja sukupuolen mukaisen eriytymisen purkamiseksi metsäalalla. Samalla tarkoituksena on vahvistaa alueellista yhteistyötä Itä-Suomessa.

Työmarkkinoiden eriytyminen sukupuolen mukaisesti on Suomessa erittäin voimakasta. Naiset ja miehet työskentelevät suurelta osin eri aloilla, ammateissa ja tehtävissä sekä sijoittuvat työelämässä vaativuudeltaan eritasoisiin tehtäviin.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) palkkadatan mukaan kaikista metsäteollisuudessa työskentelevistä naisten osuus oli 21 prosenttia vuonna 2021. Metsätieteiden yliopistokoulutuksessa opiskelupaikan vastaanottaneista naisten osuus on vaihdellut viime vuosina 40–60 prosentin välillä, kun taas metsäalan ammatillisen koulutuksen aloittaneissa naisten osuus oli vain viisi prosenttia vuonna 2022. Metsäalan perustutkinnosta valmistutaan esimerkiksi metsäkoneenkuljettajiksi. Savon ammattiopiston kevään 2022 yhteishaussa metsäalan koulutukseen valittiin vain yksi nainen.

”Metsäalan ammatit eivät ole sukupuolisidonnaisia. Metsäalan yritysten ja oppilaitosten yhteisenä tavoitteena on, että alan ammatteihin hakeutuisi entistä enemmän myös naisia”, toteaa Savon ammattiopiston koulutuspäällikkö Ari Puustinen.

Apua työvoimapulaan

Moni ala, joka on hyvin eriytynyt sukupuolen mukaan, kärsii pahasta työvoimapulasta. Metsäteollisuus ry:n jäsenkyselyn (2022) mukaan jopa 86 prosenttia metsäteollisuuden toimipaikoista on kokenut vaikeuksia rekrytoinneissa viimeisen kahden vuoden aikana.

”Metsäteollisuudessa on tälläkin hetkellä paljon avoimia, kiinnostavia työpaikkoja. Yritysten toiminnan kannalta on elintärkeää, että alan töihin saadaan hyviä tekijöitä”, linjaa Metsäteollisuus ry:n koulutuksen ja osaamisen päällikkö Reetta Pilhjerta.

Eriytymisen purkaminen on yksi ratkaisu työvoimapulasta kärsiville aloille, joille tarvitaan uusia osaajia myös tulevaisuudessa. Eriytymisellä on myös vaikutusta alueiden elinvoimaisuuteen.

”Naisten määrän lisääminen metsäalan opinnoissa ja työtehtävissä on yksi keino varmistaa työvoiman saatavuus alalla. Työpaikat voivat esimerkiksi viestinnän ja rekrytoinnin keinoin purkaa stereotypioita ja lisätä monimuotoisuutta”, toteaa Segregaation purku -hankkeen projektipäällikkö Mia Teräsaho THL:stä.

”Ponsselle on tärkeää, että metsäalalla toimivat parhaat osaajat, sukupuoleen katsomatta. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat vastuullisuutemme perusajatuksia, ja haluamme osaltamme edistää alan vetovoimaa kaikille”, kertoo henkilöstöjohtaja Paula Oksman Ponsselta.

Segregaation purku -hanke on osa hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteistä samapalkkaisuusohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa ja purkaa sukupuolen mukaista eriytymistä työelämässä tarjoamalla työpaikoille käytännön ratkaisuja ja työkaluja esimerkiksi monimuotoiseen rekrytointiin ja sukupuolitietoiseen viestintään. Hanke tuottaa työkalupakin verkkoon kaikkien työpaikkojen hyödynnettäväksi.

Lisätietoa

Segregaation purku – työkaluja tasa-arvoisempaan työelämään -hankkeen sivut

Edellinen artikkeliRototilt Control lisää hallintamahdollisuuksia
Seuraava artikkeliRentti on uusi Palms-maahantuoja