Metso ja Outotec ovat sopineet yhdistävänsä Metso Mineralsin ja Outotecin yhtiöksi, joka tarjoaa prosessiteknologiaa, laitteita ja palveluja mineraali-, metalli- ja kivenmurskausteollisuuden aloille. Metso Mineralsista, pois lukien Metso Flow Control, ja Outotecista muodostettavan yhdistyneen yhtiön nimeksi tulee Metso Outotec. Yritysten havainnollistettu yhdistetty liikevaihto vuonna 2018 oli 3,9 miljardia euroa, ja jos tähän yhdistetään Metson äskettäin julkistetun McCloskeyn hankinnan vaikutus, liikevaihto on noin 4,2 miljardia.

Metso Flow Controlista tulee puolestaan virtauksensäätöön keskittyvä, Neles-nimellä toimiva listayhtiö, jonka vuoden 2018 liikevaihto oli 593 miljoonaa euroa

Metso Mineralsin ja Outotecin yhdistyminen luo toimialalle ainutlaatuisen yhtiön, ja yritysten kerrotaankin täydentävän hyvin toisiaan. Osapuolet kertovat Metso Outotecin hyödyntävän molempien yhtiöiden vahvuuksia, joiksi mainitaan muun muassa teknologia, tutkimus- ja kehitystyö, laadukkaat tuotteet, prosessiosaaminen sekä koko- ja maailmanlaajuisesti ulottuva palvelutarjonta. Yhdistymisen kerrotaan tuottavan merkittäviä hyötyjä kaikille sidosryhmille

Metso Minerals ja Outotec odottavat saavuttavansa vähintään 100 miljoonan euron vuotuiset kustannussynergiat ennen veroja ja vähintään 150 miljoonan euron vuotuiset liikevaihtosynergiat, jotka tuottavat merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajille

Äskettäin julkistetun McCloskeyn hankinnan odotetaan täydentävän Metso Outotecin liiketoimintaprofiilia, sillä se laajentaa ja vahvistaa kivenmurskausliiketoimintaa

Yhdistyminen toteutetaan Metson osittaisjakautumisella siten, että kaikki Metso Mineralsiin liittyvät varat ja vastuut siirtyvät Outotecille Metson osakkeenomistajille annettavia Outotecin uusia osakkeita vastaan. Outotecin osakkeenomistajien osakeomistukset Outotecissa säilyvät ennallaan

Transaktion toteuttamisen yhteydessä Metson osakkeenomistajat saavat 4,3 Outotecin uutta osaketta jokaista täsmäytyspäivänä omistamaansa Metson osaketta kohden. Tämä tarkoittaa, että Metson osakkeenomistajat omistaisivat noin 78,0 prosenttia Metso Outotecin osakkeista ja äänistä ja Outotecin osakkeenomistajat omistaisivat noin 22,0 prosenttia Metso Outotecin osakkeista ja äänistä. Lisäksi Metson osakkeenomistajat säilyttävät nykyiset Metson osakkeensa, joista tulee Nelesin osakkeita

Metson nykyisestä toimitusjohtajasta Pekka Vauramosta tulee Metso Outotecin toimitusjohtaja ja Outotecin nykyisestä toimitusjohtajasta Markku Teräsvasarasta tulee Metso Outotecin varatoimitusjohtaja. Eeva Sipilästä tulee Metso Outotecin talous- ja rahoitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja

Metso Outotecin hallitus tulee koostumaan kummankin yhtiön hallituksen jäsenistä. Mikael Liliusta ehdotetaan Metso Outotecin hallituksen puheenjohtajaksi ja Matti Alahuhtaa varapuheenjohtajaksi

Metso Outotecin pääkonttori tulee sijaitsemaan Helsingissä ja sen listaus Nasdaq Helsingissä jatkuu

Transaktio on tarkoitus toteuttaa vuoden 2020 toisen neljänneksen aikana, ja se on ehdollinen transaktion hyväksynnälle Metson ja Outotecin ylimääräisissä yhtiökokouksissa, lakisääteiselle velkojien kuulemismenettelylle ja kaikkien lakisääteisten ja muiden hyväksyntöjen saamiselle.

Edellinen artikkeliPeab ostaa YIT:n päällystys- ja kiviainesliiketoiminnan
Seuraava artikkeliContinentalin maatalousrenkaille John Deere -ensiasennushyväksyntä