Peab ostaa YIT:n Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoiminnan. Yrityskauppa kasvattaa Peabin läsnäoloa ja tarjontaa Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Samalla Peab aloittaa päällystysliiketoiminnan Suomessa ja Tanskassa. Peab saa ainutlaatuisen aseman ja markkinajohtajuuden tässä liiketoiminnassa Pohjoismaissa. Hankinnan myötä teollisuustoiminnan merkitys kasvaa Peabissa ja samalla herkkyys suhdannevaihteluille pienenee.  

Peab toimii neljällä liiketoiminta-alueella, jotka ovat rakentaminen, infrarakentaminen, teollisuus ja kiinteistökehitys. Peab on jo alkuajoistaan lähtien on panostanut teollisuus-liiketoiminta-alueeseen. Se on vuosien mittaan ollut kantava voima konsernin kasvussa ja tuloksellisuudessa. Teollisuus valmistaa strategisesti tärkeitä rakennusmateriaaleja ja tuottaa palveluita rakennus- ja infraprojekteille kuten betonia, elementtejä, asfalttia ja päällystyspalveluita, vuokraa kuljetuspalveluita, rakennuskoneita ja nostureita. Teollisuus on kehittänyt myös kierrätysliiketoiminnan, jossa käytetyistä rakennusmateriaaleista jalostetaan uusia tuotteita.  

Peab on tänä päivänä johtava toimija asfaltin valmistuksessa ja päällystystoiminnassa sekä kiviainesliiketoiminnassa Ruotsissa ja Norjassa. Tällä YIT:n vastaavan liiketoiminnan ostolla Peabin toiminta laajenee nyt Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Tanskassa. Yrityskauppa sisältää noin 200 strategisesti sijoittunutta kiviaineksen ottopaikkaa jalostuskalustoineen ja 63 asfalttiasemaa Pohjoismaissa. Kaupan myötä noin 1700 työntekijää siirtyy Peabin palvelukseen. 

Yrityskaupan myötä Peab saa ostamillaan liiketoiminnoilla markkinajohtajuuden Pohjoismaissa. Maantieteellinen laajentuminen normaalisti vähemmän suhdanneherkässä liiketoiminnassa kasvattanee konsernin vakautta. Samalla yritys kertoo luovansa edellytyksiä jatkolaajentumiselle kuten kierrätys- ja betoniliiketoimintojen kehittämiselle.

Liiketoimi on yhdistelmä osake- ja liiketoimintakauppaa, jonka arvon odotetaan nousevan 282 MEUR velattomaan kauppahintaan. Kauppahinnan rahoitus on järjestetty kokonaisuudessaan.

Ostetun liiketoiminnan liikevaihto oli 572 MEUR vuonna 2018 ja oikaistu käyttökate n. 23 MEUR.

Yrityskauppa edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Haltuunoton odotetaan tapahtuvan 1. tammikuuta 2020. 

Tämän hankinnan myötä otamme seuraavan askeleen Peabin kehityksessä Pohjoismaisena yhteiskuntarakentajana. Päällystys- ja kiviainesliiketoiminta on läheisessä yhteydessä yhteiskunnan kehittämiseen sekä infra- että talonrakentamisen osalta. Laajentumalla näillä liiketoiminnoilla luomme perustan kasvun jatkumiselle ja kannattavuuden vahvistumiselle.  Maantieteellinen laajentuminen vähemmän suhdanneherkillä liiketoiminta-alueilla luo vakautta. Tältä pohjalta jatkamme uusien tuotteiden ja menetelmien kehittämistä vastataksemme asiakkaidemme kestävien ratkaisujen tarpeisiin”, sanoo Peabin konsernijohtaja Jesper Göransson.

Edellinen artikkeliMantsinen investoi yli 12 miljoonaa Ylämyllyn tehtaaseensa
Seuraava artikkeliMetso Minerals ja Outotec yhdistyvät