John Deeren karttaohjelmistot, eli TimberMatic Kartat ja TimberManager ovat olleet uusien G-sarjan motojen ja ajokoneiden vakio-ominaisuus jo neljän vuoden ajan. Järjestelmien luomat mahdollisuudet ovatkin saaneet laajalti kiitosta, ja koska hyvääkin kannattaa kehittää, John Deere Forestry vie karttaohjelmistot sananmukaisesti uusille tasoille.

Vuonna 2018 esitellyt TimberMatic Kartat ja TimberManager ovat edistyneitä ohjelmistoja, jotka tarjoavat John Deere -metsäkoneiden käyttäjille lukuisia ominaisuuksia arkipäiväisessä työssä. Monipuolisissa ohjelmistoissa on valtavasti hyödyntämismahdollisuuksia, ja kaikkien, nyt jo monille tuttujen, ominaisuuksien laaja esittely tässä välissä ei liene tarpeen. Kerrataan kuitenkin hieman erityisesti sitä yleisimmin käytettyä versiota eli TimberMatic Kartat -ohjelmistoa. Se perustuu paikkatietojärjestelmän ja hakkuukoneen erilaisten anturointien sekä mittalaitteen perusteella rakennettavaan tietoon siitä, missä kone hakkaa ja minkälaista puutavaraa se tuottaa. Kartalle tallentuu esimerkiksi koneen kulkema uratieto sekä tehtyjen puiden sijainti, laji ja kuutiomäärä pöllikohtaisesti. 

Lisäksi kartta mahdollistaa helppokäyttöiset laskentamahdollisuudet ja erilaiset tietomerkinnät, kuten vaikkapa pehmeästä maastokohdasta ilmoittamisen tai mitä mieleen tuleekaan.

TimberMatic Kartat on nimenomaan ajokoneen toimintaa optimoiva järjestelmä. Hakkuukoneen kuljettajan ei tarvitse tehdä järjestelmän tiedontallennuksen suhteen yhtään mitään, sillä tieto välittyy mittalaitteelta automaattisesti datayhteyden kautta pilvipalvelimelle ja sieltä kuormatraktorille. Ajokoneen kuljettaja voi sitten tämän tiedon perusteella hakea maastosta esimerkiksi tiettyä ajettavaa lajia, hangen alla olevia puita tai suunnitella järkevintä reittiä. Sekä tehdä lukuisia muita päätöksiä. Samalla esimerkiksi laanille ajetun puun määrä on reaaliaikaisessa seurannassa. 

Paljon etuja yhdessä nipussa. Ja nyt tätä järjestelmää on päivitetty melkoisella loikalla. G-sarjan koneiden asiakkaat saavat sovelluksen uudet päivitysversiot aina veloituksetta käyttöönsä. Järjestelmä voidaan myös jälkiasentaa laitteistovaatimukset täyttäviin vanhempiin koneisiin, ja uusien karttatasojen myötä se ajaakin yhä enemmän paikkaansa modernissa, tehokkuutta ja helppoutta hakevassa puunkorjuussa.

Uudet, älykkäät karttatasot on kehitetty erityisesti metsäkoneyrittäjien ja koneiden kuljettajien tarpeisiin. Aikaisemmin TimberMatic Kartat ovat palvelleet ensisijaisesti kuormakoneen kuljettajia harvesterin mittalaitteen keräämän tiedon ja kaadetun puuston tarkan sijainnin ansiosta. Uudet karttatasot tarjoavat harvesterin kuljettajalle selkeän ennakkotiedon korjuukohteen maastosta ja puustosta.

Karttatasot mahdollistavat entistäkin tarkemman, laadukkaamman ja myös mielenkiintoisemman työn suunnittelun. Uusilla tasoilla korjuusuunnitelman laatiminen esimerkiksi ajouraverkon rakenteen ja urien suuntien suunnittelussa mahdollistuu varsin helposti. Jo ennakkoon käden ulottuvilla oleva tieto maaston muodosta, kosteudesta, puuston pituudesta ja puulajeista helpottaa myös motokuskin työtä aivan uudella tavalla. Sujuvamman ja tuottavamman työn lisäksi uudet tasot voivat myös auttaa toteuttamaan työtä luonnon monimuotoisuutta säästäen. Ja nyt jos koskaan myös polttoaineenkulutuksella on merkitystä, ja kun ajomatkat metsässä saadaan suunniteltua mahdollisimman taloudellisiksi, myös polttoaineen kulutus pienenee. 

Suomesta aloitetaan. Jos nämä kuulostavat suurilta lupauksilta, on tietenkin mielenkiintoista nähdä, mitä John Deere sitten todella tarjoaa. Perusjärjestelmän toimivuutta ei oikein enää tässä neljän vuoden jälkeen osaa arvella, se kun tuntuu olevan todella painetestattu ja kehitetty ratkaisu. Tietenkin joitain muutoksia on varmasti ”pellin allekin” tehty, mutta toimintaperiaate on pysynyt perusasioiltaan samana, eli siihen ei tarvitse nyt puuttua. Tasoja voi toki myös käyttää päällekkäin aina sen mukaan, mitä käyttäjä kulloinkin keksii tarvita. 

Ja kuten mainittua, nämä uudet karttatasot päivitetään ilmaiseksi TimberMatic Kartat -ohjelmaan sekä TimberManager -pilvipalveluun, ja suomalaiset John Deere -asiakkaat saavat ensimmäisenä käyttöönsä nämä tasot. Kartat kattavat koko Suomen pinta-alan. John Deere Forestry esittelee uusia karttatasoja Metkossa havainnollisesti, joten kannattaa käydä katsomassa.

Metsänkäyttö­ilmoitukset ja puulajikartta

Metsänkäyttöilmoitukset yhdistettynä puulajikarttaan antavat hyvän perustan suunnitella luontevat paikat säästöpuuryhmille tai riistatiheiköille. Hakkuualueen rajan takana olevan puuston tiedot helpottavat hakkuukoneen kuljettajaa, kun lähestytään alueen rajaa. Puulajikartalla näkyy myös aikaisemmin tehdyn harvennuksen ajourat.

Maastokartta vinovalolla ja varastointi­kelpoisuuskartta

Kartta näyttää maaston eri muodot. Maastokartta vinovalolla yhdistettynä Varastointikelpoisuus -karttaan tuo esiin parhaiten tienvarsivarastointipaikoiksi sopivat alueet.

Puuston pituus

Kartta näyttää puuston pituuden jopa yksittäisen puun tarkkuudella. Pituuskartalla näkyy myös aikaisemmin tehdyn harvennuksen ajourat.

Harvennus­poistuma

Kartta näyttä puuston määrän verrattuna optimaaliseen kasvatustiheyteen. Väriskaala kertoo harvennustarpeen kyseisessä kohteessa.

Puustotiedot

Leimikon ennakkosuunnittelussa ja korjuun aikatauluttamisessa hakattavan kuvion puustokertymä on oleellinen asia. Kartalla näkyy käsiteltävän alueen kokonaismottimäärä sekä kuutiomäärä puulajikohtaisesti (kuusi, mänty ja lehtipuu). Kartalla voi esimerkiksi määrittää hakkuutavan (päätehakkuu, ensiharvennus, toinen harvennus tai kiertoaikaa pidentävä harvennus) ja nähdä huomattavankin tarkan arvion poistumasta valitulla hakkuutavalla.

Ajokelpoisuus­kartta

Kartalla näkyy kosteuskartan lisäksi jyrkkien rinteiden korostus. Kartan perusteella on helppo arvioida esimerkiksi korjuukelpoisuutta kesäaikaan, valita parhaat ajoreitit korjuun aikana ja suunnitella ajouraverkon rakenne.

Näkyvyyskartta

Kartta antaa ennakkotietoa leimikon raivaustarpeesta. Näkyvyysmittaus on tehty aineistoon 1,3 metrin korkeudelta.

Edellinen artikkeliHitachin purkukoneet markkinoille
Seuraava artikkeliVirtaa Vieremältä – Ponsse EV1