Destia Oy on päättänyt järjestäytyä työmarkkina-asioissa INFRA ry:hyn, joka on luontevin työnantajajärjestö yksityiselle infra-alan toimijalle. Päätöksen seurauksena Destia Oy:n työnantajaliitto vaihtuu 1.1.2022, jonka seurauksena puolestaan työehtosopimukset tulevat muuttumaan Destia Oy:ssä vuoden 2022 alkupuoliskolla.

Destia Oy on jo ennestään järjestäytynyt INFRA ry:hyn elinkeinopoliittisissa asioissa. Työmarkkina-asioissa Destia Oy on kuitenkin järjestäytynyt Palvelualojen työnantajat Palta ry:hyn. Siirtyminen myös työmarkkina-asioissa INFRA ry:hyn selkiyttää Destian mukaan sen järjestäytymistä ja antaa Destialle paremmat mahdollisuudet olla mukana kehittämässä rakennusalaa kokonaisvaltaisesti. Destialta kommentoidaan, että muutos antaa yritykselle rakennusalalla sen roolin, joka Suomen suurimmalle infra-alan yritykselle kuuluu.

Destian aikomus ei ole heikentää henkilöstön työsuhteiden ehtoja. Destia kertoo jatkossakin tulevansa huolehtimaan henkilöstölleen hyvät työehdot paikallisella sopimisella.

INFRA ry on Rakennusteollisuus RT ry:n infrarakentamisen ammattilaisten toimiala- ja työnantajaliitto, jonka jäsenyritykset tuottavat valtaosan Suomen infrapalveluista. Rakennusteollisuus RT ry edustaa laajasti rakennusalan yrityksiä elinkeinopoliittisissa, teknisissä ja työmarkkina-asioissa.

Edellinen artikkeliTTS: Maatalouskoneita huolletaan paljon itse, jos resursseja on
Seuraava artikkeliHitachin ZX-7-sarja täydentyy ZX130-7 ja ZX135US-7-malleilla