Työtehoseuran tekemän tutkimuksen mukaan maatalouskoneita huollettiin paljon itse, jos resursseja sekä kiinnostusta huoltojen tekemiseen löytyi. Tärkeimpänä motivaattorina pidettiin kustannussäästöjä. Toisaalta huoltoyrittäjien palveluita arvostettiin ja heidän tehtäväkseen annettiin isompia huoltoja ja korjauksia.

Koneen käyttäjä voi vaikuttaa merkittävästi kaluston arvon säilymiseen huolehtimalla säännöllisesti koneen huolloista. Työtehoseura kokosi yhteen suomalaisilla maatiloilla käytössä olevien traktoreiden ja ajettavien työkoneiden huolto- ja korjauskäytäntöjä sekä tietoa koneiden hankinnasta, vaihdosta, käyttömääristä ja huoltoyrittäjien palveluista. Tutkimuksen mukaan lähes kaikilla maatiloilla on käytössään vähintään kaksi traktoria ja kolmella neljästä vähintään kolme traktoria. Konekanta oli tutkimuksen mukaan melko iäkästä, esimerkiksi tilojen uusimman traktorin mediaani-ikä oli 12 vuotta.

Koneita huollettiin ja korjattiin paljon itse. Kyselyn vastaajista yli 70 % ilmoitti huoltavansa ei-takuunalaiset traktorit omatoimisesti. Koneiden huoltoja tehtiin itse, jos niiden tekemiseen oli aikaa, osaamista ja kiinnostusta sekä tilalla oli tarvittavat huoltotilat ja työkalut. Omatoimisuuteen kannusti kustannussäästöt, huoltopalveluiden huono saatavuus tai jos tilalla oli vanhemmat koneet, joiden korjaaminen itse oli helpompaa.

Isommat määräaikaishuollot ja korjaukset, kuten esimerkiksi moottoriremontit ja rengastyöt teetettiin useimmissa tapauksissa (yli 80 %) huoltoyrittäjällä. Huoltoyrittäjän puoleen käännyttiin eteenkin silloin, kun koneet haluttiin saada kerralla kuntoon huolettomasti ja vaivattomasti tai jos tilan koneet olivat takuunalaisia (yli 70 %). Diagnostiikkaohjelmien puute esti omatoimisia korjauksia uudemmissa traktoreissa. Huoltoyrittäjien palveluihin oltiin tyytyväisiä ja palveluita oli saatavilla hyvin ympäri Suomen. 

Traktorit ja ajettavat työkoneet olivat suomalaisilla maatiloilla ensisijaisesti omassa omistustuksessa. Yleisin yhteisomisteinen kone oli leikkuupuimuri (11 %). Koneiden vuokraus maatilan töihin oli Suomessa vielä harvinaista. Vain 3,5 % vastaajista ilmoitti vuokraavansa työkonetta, lähinnä traktoria.  Tilan ykköstraktori hankittiin ensisijaisesti uutena, jos tilakoko oli keskimääräistä suurempi (yli 100 ha) tai tilalla harjoitettiin urakointia.

Tutkimus toteutettiin vuonna 2020 kyselytutkimuksena (n=692), jota täydennettiin viljelijähaastatteluilla (n=10). Viljelijöiden lisäksi haastateltiin maatalouskoneiden huoltoyrittäjiä. Tulokset liittyvät Maatalouskoneiden tutkimussäätiön rahoittamaan Konekustannukset hallintaan -hankkeeseen. Julkaisu sisältää keskeisimmät tulokset hankkeen kyselystä ja haastatteluista.


Julkaisu on vapaasti saatavissa osoitteessa:

https://www.tts.fi/files/4215/Maatalouskoneiden_kunnossapitokaytannot.pdf

Edellinen artikkeliKohinahälyttimestä vaihtoehto piippaukselle
Seuraava artikkeliDestia järjestäytyy INFRA ry:hyn