Yhteensä 60 traktoria tai moottorityökonetta oli kymmenen vuoden aikana osallisena kuolemaan johtaneessa tieliikenneonnettomuudessa. Onnettomuuksissa kuoli yhteensä 60 henkilöä. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien mukaan kuljettajan tai matkustajan putoaminen onnettomuuden aikana traktorin ohjaamosta on keskeinen ongelma, ja se aiheutti kymmenen vuoden aikana 14 henkilön kuoleman.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimissa, vuosina 2011–2020 tapahtuneissa kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa oli osallisena yhteensä 60 traktoria ja moottorityökonetta. Valtaosa (80 %) onnettomuusajoneuvoista oli maatalous- tai liikennetraktoreita. Onnettomuuksissa kuoli yhteensä 60 henkilöä, joista 18 oli traktorin tai moottorityökoneen kuljettajia, kolme näiden matkustajia ja 25 kuollutta oli muissa moottoriajoneuvoissa. Lisäksi kuoli viisi polkupyöräilijää ja yhdeksän jalankulkijaa.

Kaikkiaan 37 traktorin tai moottorityökoneen kuljettajaa oli onnettomuuksissa aiheuttajana. Näissä onnettomuuksissa yleisin onnettomuustyyppi oli tieltä suistuminen (12 kpl). Muiden moottoriajoneuvojen kuljettajien aiheuttamissa yhteenajoissa yleisin onnettomuustyyppi oli peräänajo, joita oli yhdeksän.

Kuolleista traktoreiden kuljettajista ja matkustajista neljä oli avo-ohjaamossa ja 17 turvaohjaamossa. Turvaohjaamossa olleista kymmenen henkilöä lensi onnettomuuden aikana ohjaamosta osittain tai kokonaan ulos, mikä aiheutti kuolemaan johtaneen vammautumisen. Niin ikään avo-ohjaamossa olleet saivat vakavimmat vammansa ohjaamosta putoamisen yhteydessä.

”Kuljettajan tai matkustajan putoaminen onnettomuuden aikana traktorin ohjaamosta johti useassa tapauksessa kuolemaan johtaneiden vammojen syntymiseen. Traktorissa ja työkoneessa kannattaa ehdottomasti käyttää turvavyötä. Turvaohjaamonkin ikkunat menevät usein rikki traktorin kaatuessa ja uhri päätyy helposti traktorinsa alle. Nykyisen tieliikennelain mukaan traktorissa on lähtökohtaisesti käytettävä tieliikenteessä turvavyötä, jos vyö on asennettu”, muistuttaa liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty.

Turvallisuuden parannusehdotuksina tutkijalautakunnat ovat esittäneet, että traktoreiden hytti- ja ikkunarakenteita tulee vahvistaa kestämään ajoneuvon kaatuminen ilman merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Traktoreiden kuljettajia ja matkustajia tulee myös valistaa turvavyön käytön tärkeydestä sekä korostaa ajotehtävään keskittymistä ja kaikenlaisen riskinoton välttämistä. Tutkijalautakunnat muistuttavat myös, että nopeampien ajoneuvojen kuljettajien on varauduttava hitaasti liikkuviin työkoneisiin.

Liikennevakuutuksesta maksettuihin korvauksiin johtaneissa tie- ja katuverkolla tapahtuneissa liikennevahingoissa vuosina 2011–2020 oli vuodesta riippuen mukana 1000–2000 traktoria ja moottorityökonetta. Liikennevakuutuksesta on maksettu vuosittain henkilövahinkokorvauksia noin sadalle traktorin tai moottorityökoneen kuljettajalle ja matkustajalle.

Edellinen artikkeliFinnMETKO 2022:ssa yli 27000 kävijää
Seuraava artikkeliHiljaista tehoa