Tapojärvi Oy ja Yara ovat solmineet pitkäikäisen sopimuksen kaivospalveluiden tuottamisesta Siilinjärven kaivoksessa. Varsinainen sopimus alkaa 2022 ja sitä edeltää kahden vuoden valmisteluvaihe. Sopimukseen sisältyy kaivospalvelut, joihin kuuluvat muun muassa poraukset, lastaukset ja kuljetukset kaivosalueella. 

Uudessa, allianssityyppisessä toimintamallissa kaivoksen omistaja Yara ja kaivospalveluista vastaava Tapojärvi kehittävät, suunnittelevat ja johtavat päivittäistä toimintaa tiiviissä yhteistyössä. Toiminnan ytimessä ovat jatkuva kehitys ja molempien toimijoiden osaamisen hyödyntäminen. 

”Olemme erittäin iloisia Yaran kumppanuudesta, ja alamme valmistautua siihen heti. Pitkä sopimus mahdollistaa monipuolisen kaivostoimintojen kehitystyön. Turvallisuus, laatu ja kannattavuus sekä alueen hyvinvointi tulevat olemaan keskeisessä roolissa palveluita kehitettäessä”, Tapojärven operatiivinen johtaja Martti Kaikkonen sanoo.

Kaivosalalle kehitetään yhä enemmän digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla työtä voidaan tehdä kestävästi. Esimerkiksi etäoperointi ja ajoneuvoautomaatio vähentävät tapaturmariskejä oleellisesti.

”Uudessa mallissa pystymme yhdistämään kahden osaavan organisaation kokemuksen ja kyvyt saavuttaaksemme tavoitteemme”, Yaran Siilinjärven kaivoksen johtaja Antti Savolainen sanoo.

Tapojärvi Oy on kaivos- ja tehdaspalveluiden erikoisosaaja. Yhtiöllä on vuosikymmenten kokemus kaivospalveluiden tuottamisesta turvallisesti, laadukkaasti ja kannattavasti. Tapojärvi toimii tällä hetkellä useilla kaivoksilla kiinteänä osana tuotantoa. Yritys tekee jatkuvaa kehitys- ja tutkimustyötä kaivos- ja teollisuusalan kehittämiseksi. Tapojärvellä työskentelee 500 työntekijää.

Yara puolestaan on maailmanlaajuinen lannoitteiden, teollisuuskemikaalien ja ympäristönsuojelutuotteiden toimittaja. Suomessa Yaralla on kolme tuotantolaitosta: Uudessakaupungissa, Kokkolassa ja Siilinjärvellä, jossa toimii myös Länsi-Euroopan ainoa fosfaattikaivos. Suomessa Yara työllistää suoraan 900 henkeä ja työllisyysvaikutus on reilu 4500 henkilötyövuotta. Yara on investoinut Suomeen noin miljardi euroa. 

Yara Siilinjärven päätuotteita ovat lannoitteet ja fosforihappo. Kaivoksesta saadaan maailman puhtainta fosfaattia, josta irrotetaan fosforia lannoitteiden raaka-aineeksi. Toimipaikalla valmistetut lannoitteet käytetään pääosin kotimaan peltoviljelyssä ja metsien lannoituksessa. Yara on Kuopion alueella merkittävä ja Siilinjärvellä suurin teollinen työnantaja. Urakoitsijat mukaan lukien Siilinjärven toimipaikalla työskentelee päivittäin 750 henkilöä ja toimipaikan työllisyysvaikutus on reilu 2500 henkilötyövuotta.

Edellinen artikkeliBaltic Agro Machinery Wihurille
Seuraava artikkeliPonsse juhlii ensimmäistä 50 vuottaan