Ponsse suunnittelee toimintamallinsa uudistamista globaalisti. Uudella mallilla Ponsse kertoo tavoittelevansa vahvempaa pitkän aikavälin kilpailukykyä, tehokkuutta ja entistä parempaa asiakaspalvelua. 

Ponssen suunnitteleman uuden operatiivisen toimintamallin tarkoituksena on muodostaa myynti- ja huoltopalveluihin keskittyvä organisaatio, joka tulisi jakaantumaan viiteen markkina-alueeseen. Näin keskityttäisiin palvelemaan asiakkaita entistä paremmin sekä omien maaorganisaatioiden että jälleenmyyjien kautta. Suunnitellut markkina-alueet olisivat Pohjoismaiden alue sisältäen Baltian, Euroopan markkina-alue, Etelä-Amerikan markkina-alue, Pohjois-Amerikan markkina-alue sekä yhdistetty Aasian, Australian ja Afrikan markkina-alue.  

Maailmanlaajuinen muotti.

Ponssella on todettu, että yhtiön tämänhetkinen toimintamalli ei tue riittävästi globaalia toimintaa. Tämän on havaittu aiheuttavan haasteita kulurakenteeseen. 

Uusi, nyt suunniteltu toimintamalli yhdenmukaistaisi Ponssen prosessit ja käytännöt maailmanlaajuisesti. Tämän uskotaan luovan asiakkaita paremmin palvelevan, tehokkaan ja Ponssen tulevaisuuden tarpeita vastaavan organisaation.

Alustavien arvioiden mukaan suunnitellut toimenpiteet voisivat johtaa maailmanlaajuisesti noin 120–140 työpaikan vähentämiseen. Uudistuksen myötä luodaan myös mahdollisesti uusia rooleja organisaatiossa. Alustavien ennusteiden mukaan suunnitellut toimenpiteet voisivat johtaa noin 10 miljoonan euron vuotuisiin säästöihin täysmääräisesti vuodesta 2026 alkaen.

Uuden toimintamallin on suunniteltu astuvan voimaan 1. kesäkuuta 2024 alkaen, jolloin alla olevat toiminnot muodostaisivat Ponssen johtoryhmän toimitusjohtaja Juho Nummelan johdolla. 

Sales & Service -organisaatio, sisältäen markkina-alueet, Marko  Mattila  

Technology & R&D, Juha Inberg  

Digital Services & IT, Miika Soininen 

Operations including Supply Chain, Procurement and Logistics, Tommi Väänänen 

Service Excellence, Tapio Mertanen 

Finance, Petri Härkönen 

People Safety & Culture, Tiina Kautonen 

Responsibility & Environment, Katja Paananen 

Muutosneuvottelut mahdollisia.

Ponsselta kerrotaan, että suunnitellusta toimintamallista ja siihen liittyvistä mahdollisista muutoksista neuvotellaan paikallisten työntekijöiden edustajien kanssa eri maiden lainsäädäntöä noudattaen tarpeen mukaan, eivätkä nämä suunnitelmat ole lopullisia ennen kuin kyseiset prosessit on saatu päätökseen. 

Toimintamallin suunnittelun ja siihen liittyvien muutosten vuoksi yhtiö kutsuukin Suomen toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt yhteistoimintalain mukaisiin muutosneuvotteluihin. Muutosneuvotteluissa käsitellään muuttuneesta toimintaympäristöstä johtuvia toimenpiteitä ja suunnitellun toimintamallin muutokseen liittyviä toimenpiteitä. Arvioidut vaikutukset Suomessa voivat koskea enintään 50–60 tehtävän vähentämistä, mahdollisia uusia tehtäviä, toimenkuvien muutoksia ja enintään kahden viikon lomautuksia muutosneuvottelujen kohteena olevalle henkilöstölle vuoden 2024 aikana. Neuvottelujen ulkopuolelle jäävät Ponsse Oyj:n tehdas- ja huoltopalvelutoimintojen työntekijät (Teollisuusliitto TES). Myös Epec Oy on neuvotteluiden ulkopuolella.

Edellinen artikkeliMecalacit laajemmin RealMachinerylle
Seuraava artikkeliSandvikin uusi maanpäällinen testikaivos tukee tulevaisuuden teknologioiden kehittämistä avolouhintaan