Kielin yliopiston yhteistyössä paikallisen maatalousurakoitsija Blunk GmhH:n kanssa toteuttama tutkimus koekäytti Nokian Ground King -traktorinrengasta erilaisissa päivittäisissä käytännön töissä, ja testasi Hybrilug-kuvion toimivuutta.

Pitkän aikavälin suorituskyvyn selvittämiseksi maatalouden urakointitöitä tekevän, Rendswührenissä kotipaikkaansa pitävän Blunk GmbH:n omistamaan Fendt 724 Vario -traktoriin asennettiin Nokian Ground King -renkaiden esituotantoversiot. Vertailun vuoksi toinen, identtinen Fendt varustettiin toisen premium-valmistajan vetorenkailla. Renkaita käytettiin nurmiviljelyn eri töissä pellolla ja kuljetuksissa teillä normaalin työkierron mukaisesti, ja suorituskykyä selvitettiin perusteellisilla mittauksilla. Traktoreita käytettiin peltotöihin, kuten lietteen ajoon, heinän korjuuseen ja kyntömuokkaukseen. Yhteensä työajasta 62 % käytettiin pellolla ja 38 % maantiellä testijakson aikana. 

Erilaiset Nokian Ground King -renkailla suoritettujen töiden osuus testin aikana
Pelto- ja maantiekäytön jakauma

Tehokkuus peltokäytössä

Kokeet kyntömuokkauksessa osoittivat, että vertailurenkaaseen verrattuna Nokian Ground King välitti traktorin tehon paremmin maahan 2 % vähäisemmällä renkaiden luistolla. Tämä työtehon parannus on seurausta Hybrilug-kuvion tartunnasta peltopinnan rakenteeseen. Renkaiden itsepuhdistuvuutta arvioitaessa testi- ja vertailurengas eivät juurikaan eronneet toisistaan kostean savimaan olosuhteissa. Pintakuvion tyypin vaikutus ruohon kasvuun traktorin jättämissä jäljissä eli peltoon kohdistuva rasitus arvioitiin ensimmäisen ja toisen niiton välissä. Nokian Ground Kingin pintakuvion suurempi suhteellinen kosketusala johti pienempään maaperän kuormitukseen ja ensimmäisen ja toisen niiton aikana yliajetun nurmen nopeampaan takaisin kasvamiseen. Satoisuus parani laskennallisesti jopa 29 %.

Käyttöikä ja polttoaineenkulutus

Testijaksosta 38 % oli maantieajoa ja 62 % peltokäyttöä. Jatkuva käyttö osoittaa selvästi, että Nokian Ground King -renkaiden kuluminen on vähäisempää koekäytön töiden koko kirjon seurauksena. Ripakuvioinen vertailurengas menetti yli kolmanneksen kulutuspinnan vahvuudestaan Nokian Ground Kingin kuluessa vain viidenneksen. Tämä merkitsee tavallista maatalousrengasta huomattavasti pidempää käyttöikää. 

Polttoaineenkulutukseltaan Nokian Ground King osoitti selkeää parannusta. Raskaassa kyntötyössä Nokian Ground King -renkaiden polttoaineenkulutus oli 1,5 litraa/tunti (eli 4 %) pienempi kuin AS-kuvioisten vertailurenkaiden. Ero oli vielä suurempi kuljetustöissä, joissa 2,4 litran tuntisäästö merkitsi yli 9 % polttoaineensäästöä vertailurenkaaseen verrattuna. Laskettu yhteiskulutus suoritetuista töistä, niiden kuluttamasta polttoaineesta ja käytetystä ajasta tuotti tulokseksi 11 % polttoaineensäästön Nokian Ground Kingin eduksi.

Vaikutus ergonomiaan ja työtehoon

Onko renkailla myönteinen vaikutus päivittäisen työn tehokkuuteen? Testiraportti sanoo asian selkeästi: “Kaikki urakoitsijan kuljettajat antoivat selkeästi positiivisen arvion Nokian Ground King -renkaille.” Arvion taustalla on koettu parempi ajomukavuus, matalampi melutaso ja hyvä käsiteltävyys. Urakoitsija Blunkin sanoin, ”kuljettajien selkeä arvio oli, että Nokian Ground King -renkaan suorituskyky toi varmuutta kaikkiin töihin asiakastiloilla”.

Edellinen artikkeliSany Suomeen
Seuraava artikkeliMetsäteollisuus ry: Lakot leikkasivat tuntuvasti metsäteollisuuden tuotantoa, koronan vaikutus ei alkuvuonna vielä näkynyt