Logset Oy tiedottaa vuoden 2018 olleen yrityksen historian paras taloudellisesti mitattuna. Liikevaihdon kasvu oli vuonna 2018 30% eli Logset Oy:n liikevaihto nousi ennätykselliseen 40,128 miljoonaan euroon (2017: 30,922 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 1,671 miljoonaan euroon (2017: 0,935 miljoonaa euroa).

Logsetin tuotteiden kysyntä jatkui yrityksen tiedotteen mukaan vahvana Euroopassa läpi vuoden. Voimakkain kasvu saavutettiin kuitenkin Venäjän ja Etelä-Amerikan markkina-alueilla. Hakkuulaitteiden kysyntä ylitti kaikki odotukset ja kiinnostus hybridiharvesteria kohtaan kasvoi entisestään. Kuormatraktorit säilyivät myynnin kivijalkana. Kuluneen vuoden aikana yhtiö toi markkinoille myös ensimmäiset Logset-palvelutuotteet, jotka kasvattivat huoltopalveluiden liikevaihtoa. Yrityksen tilauskanta oli tilikauden lopussa ennätykselliset 19,8 miljoonaa euroa, kun se vertailuvuonna 2017 oli 7,3 miljoonaa euroa.

Vuonna 2018 Logset kertoo panostaneensa kasvun lisäksi myös operatiivisen toiminnan kehittämiseen. Hankintatoimia tehostamalla materiaalikustannusten osuus liikevaihdosta saatiin yrityksessä laskemaan edelliseen tilikauteen verrattuna. Materiaali-, varaosa- ja vaihtokonevarastojen kiertonopeus parani merkittävästi ja varastojen euromääräinen arvo laski edellisvuotta alemmaksi kasvusta huolimatta. Materiaalivarastoon tehtiin alaskirjaus ja vaihtokoneiden varastoarvot muutettiin vastaamaan paremmin käypää markkinahintaa uuden arvostuskäytännön mukaisesti.

Logsetilta lausutaan myös, että panostukset tuotannon laaduntuottokyvyn parantamiseen yhdessä tuotteisiin tehtyjen laatuparannusten kanssa laskivat takuu- ja kampanjakustannuksia merkittävästi. Suorien työvoimakustannusten osuus liikevaihdosta kehittyi epäsuotuisasti tilikauden aikana huolimatta sairaspoissaolojen ja työtapaturmien vähentymisestä. Metsäkonealaa vaivannut komponenttien saatavuusongelma vaikutti myös Logsetiin. Kasvusta ja komponenttien saatavuudesta huolimatta toimitusajat pystyttiin pitämään kohtuullisina.

Tuotekehityspanostukset kohdistuivat uusien Stage 5 -päästömääräykset täyttävien tuotteiden kehittämiseen, Smooth Ride -ohjaamojousitusjärjestelmään, laadun parantamiseen, sekä uusiin tuotteisiin, jotka lanseerataan vuoden 2019 aikana. Näiden uusien tuotteiden ja palveluratkaisujen odotetaan vahvistavan Logsetin asemaa entisestään.

Vuoden lopulla perustettiin tytäryhtiö Logset Inc. Kanadaan, jonka tehtävänä on tukea Pohjois- ja Etelä-Amerikan myyntiä ja asiakastukea.

Logset Oy:n luottoluokitus nousi luokkaan A vuoden 2018 aikana ja toimet tuloskunnon ja operatiivisen toiminnan parantamiseksi jatkuvat Logsetin tiedotteen mukaan vuonna 2019 yhdessä tehtaan kapasiteetin nostamisen rinnalla.

Edellinen artikkeliRotarent Oy Eltel Networksin konetoimittajakumppaniksi
Seuraava artikkeliAlliance-uutuksia ja pitkää takuuta