Kotimaisen metsähakkeen käyttö tulee jatkossa lisääntymään arvioiden mukaan entisestään, mikä nostaa oleellisesti Suomen energiaomavaraisuutta, mahdollistaen osaltaan korkealle asetettujen uusiutuvan bioenergian käytön tavoitteiden saavuttamisen. Volyymien kasvaesssa alan urakointi keskittyy yhä suurempiin yksiköihin.  

Jo 20 vuotta alalla toiminut ja vahvassa kasvussa oleva, Askolassa pääpaikkaansa pitävä Hakevuori Oy on ostanut 20.6.2022 hauholaisen Hakevelhot Oy:n osakekannan yrittäjä Mika Eerolalta. Toteutunut osakekauppa mahdollistaa Hakevuoren ja Hakevelhojen tiiviin yhteistyön Etelä-Suomen alueella sekä antaa logistisia etuja metsäenergiaurakoinnissa. Hakevelhot jatkaa omana osakeyhtiönään ja Mika Eerola vastaa Hakevelhojen työnjohdosta vahvalla alan kokemuksellaan.

Aiemmin orgaanisesti kasvaneen Hakevuoren laajentuminen yrityskauppojen kautta alkoi maaliskuussa 2022, jolloin yritys hankki Juvalta kotoisin olevan pitkän linjan haketusyhtiön SM-Team Oy:n hakeliiketoiminnan.

Näiden kahden yrityskaupan jälkeen Hakevuori-konsernin haketusmäärä tulee olemaan vuositasolla kaksi miljoonaa irtokuutiota ja kapasiteettia löytyy aina 2,5 miljoonan irtokuution toimittamiseen asiakkaiden kasvaviin tarpeisiin. Kaluston rungon muodostaa 20 haketusyksikköä, joilla operoidaan pääasiassa metsäpäässä sekä osittain terminaaleissa. Hakkeen kuljetukset lämpö- ja voimalaitoksille tapahtuvat 40–45 ajoneuvoyhdistelmällä. Toimialueena on Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Etelä-Savo. 

Hakevuoren toimialaan kuuluu lisäksi energiapuun hankinta, hakkeenmyynti, puunhankinta, puunkorjuu, sekä puunmyynti. Lisäksi tehdään suurten rakennettavien tonttien puuston poistoa sekä tienvarsien raivauksia. Liikevaihdoltaan 26-30 miljoonan euron Hakevuori-konsernin palveluksessa on tällä hetkellä 55 ammattitaitoista henkilöä ja lisäksi työllistetään saman verran alihankkijoiden henkilöstöä.

Edellinen artikkeliSjöman osti Kymen Nostokoneen
Seuraava artikkeliValtra esittelee Q-sarjan