Kevät- ja kesäaikaan maanrakennus- ja kaivukausi käy Suomessa luonnollisesti kiireisimmillään. Kaasun siirtoverkostosta vastaava Gasgrid Finland haluaakin muistuttaa urakoitsijoita turvallisista tavoista toimia kaasuputken läheisyydessä, jotta onnettomuuksilta vältytään.

Gasgrid Finland vastaa koko Suomen kattavasta kaasun siirrosta. Suomessa kaasuputkisto kulkee Etelä-Suomessa kymmenien kuntien ja kaupunkien alueilla, mm. Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Kouvolassa, Kotkassa, Lahdessa ja Hämeenlinnassa. Kaasuputkistot kulkevat myös kiinteistöjen alueella.

Kaasua siirretään äänettömästi ja näkymättömästi maan alla, noin metrin syvyydessä sijaitsevissa putkistoissa. Kevät- ja kesäaikaan kaivuutöiden yleistyessä on tärkeää muistaa yhteiset toimintatavat turvallisuuden takaamiseksi. Maastossa putken sijainnin voi tunnistaa merkintäpylväiden ja tunnuskilpien avulla, sekä putken läheisyydessä kaivuukieltokyltein.

Kaasulinjan välittömässä läheisyydessä maankaivuutyöt, ojanperkaus sekä putken ylittäminen maastossa raskaalla kalustolla on aina luvanvaraista. Mikäli työ sijoittuu alle viiden metrin päähän kaasulinjasta, paikan päällä tulee aina olla Gasgridin valtuuttama turvallisuusvalvoja näyttämässä kaasuputken sijainnin ja valvomassa kaasuputken turvallisuutta.

Karttapalvelu auttaa suunnittelussa – yhteydenotto valvojaan varmistaa työn turvallisuuden.

Gasgridin julkiseen käyttöön tarkoitetusta karttapalvelusta voi tarkastaa kaasunsiirtoon liittyvän infrastruktuurin sijainnin. Karttapalvelusta näkyy muun muassa käytössä oleva putkisto, paineenvähennysasemat, linjamerkinnät, putken sähköiseen katodisuojaukseen liittyviä tietoja, valvojien yhteystiedot ja runsaasti erilaisiin toimintoihin putkiston läheisyydessä liittyviä turvaetäisyyksiä.

Karttapalvelu toimii puhelimella ja muissa älylaitteissa. Maastossa palvelua voi hyödyntää putkiston sijainnin arvioinnissa, töiden suunnittelussa ja linjaraivauksissa. Palvelussa näkyvät turvaetäisyydet auttavat arvioimaan hankkeissa huomioitavia etäisyyksiä. Palvelusta saatavilla olevat tiedot eivät kuitenkaan anna lupaa omatoimiseen putken läheisyydessä kaivamiseen, vaan niistä tulee aina ilmoittaa Gasgridille.

Lisäksi perustietoa kaasuputkien lähistöllä työskentelyyn löytyy Gasgridin verkkosivuilta.

”Kesä on maastohankkeiden sesonkiaikaa. Yhteisen turvallisuuden takaamiseksi on tärkeää muistaa, että meihin tulee aina olla yhteydessä soittamalla, kun suunnittelee töitä kaasuputken läheisyydessä. Valvojamme tulee paikan päälle veloituksetta ja varmistaa työn turvallisuuden”, kertoo Gasgridin siirtoputkiston käytön valvoja Arto Korpela.

Osana Muista maakaasulinja -kampanjaa Gasgrid lähettää yli neljälle tuhannelle maakaasun siirtoputkiston käyttöoikeusalueen sidosryhmään kuuluvalle kirjeen, jossa kertoo tärkeää tietoa toiminnasta maakaasuputken läheisyydessä.

Merkintäkilven tietojen avulla kaasuputken sijainti on paikallistettavissa maastossa. Kaasulinjan välittömässä läheisyydessä maankaivuutyöt, ojanperkaus sekä putken ylittäminen maastossa raskaalla kalustolla on aina luvanvaraista. Mikäli työ sijoittuu alle viiden metrin päähän kaasulinjasta, paikan päällä tulee aina olla Gasgridin valtuuttama turvallisuusvalvoja näyttämässä kaasuputken sijainnin ja valvomassa kaasuputken turvallisuutta.

Edellinen artikkeliRototilt päivittää suurimman mallinsa
Seuraava artikkeliKoneurakointi 4/2022