Huoltovarmuuskeskus kertoo käyneensä aktiivista vuoropuhelua AdBluen valmistajien ja jälleenmyyjien kanssa toimenpiteistä lisäaineen saatavuuden varmistamiseksi. Merkittäviä saatavuushaasteita ei tällä hetkellä enää nähdä ja AdBluen saatavuus kyetään turvaamaan riittävästi markkinatoimijoiden toimenpiteillä. Hamstrausaalto näkyy kuitenkin yhä myynnissä.

Huoltovarmuuskeskus kertoo, että AdBluen saatavuustilanteen arvioimisessa sekä toimenpidetarpeiden tunnistamisessa on AdBluen valmistajien ja jälleenmyyjiltä saatavan tiedon lisäksi hyödynnetty Huoltovarmuusorganisaation poolien kautta saatavaa tilannetietoa eri toimialojen erityistarpeiden tunnistamiseksi.

Huoltovarmuuskeskuksen muodostaman uusimman tilannekuvan perusteella merkittäviä saatavuushaasteita ei tällä hetkellä enää nähdä ja AdBluen saatavuus kyetään turvaamaan riittävästi markkinatoimijoiden toteuttamin toimenpitein. Tilannetta on kuitenkin seurattava edelleen tehostetusti ja varauduttava samalla myös tilanteiden muutoksiin.

Lähipäivien aikana paikallisia ja tilapäisiä saatavuuspuutteita voi edelleen esiintyä lähinnä ilmenneestä hamstrauksesta johtuen. Yleisesti AdBluen saatavuutta on kuitenkin jakeluasemilla kyetty parantamaan viikonlopun ja alkuviikon aikana.

Huoltovarmuuskeskus on myös käynyt taustoittavia keskusteluita pakokaasujen puhdistuslaitteistojen valmistajien kanssa. Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) mukaan kansallisessa lainsäädännössä ei voida väliaikaisesti sallia AdBlue-järjestelmän ohittamista. EU:n päästörajoja koskeva sääntely edellyttää AdBlue-liuoksen tai vastaavan päästöjä vähentävän järjestelmän käyttöä. Vaatimus perustuu EU-asetukseen, joka ei salli poikkeuksia, joten asiasta ei voida Suomessa väliaikaisestikaan säätää toisin. Tämän hetkisten tietojen mukaan EU:ssa ei ole valmisteilla poikkeusasetusta asiasta.

Edellinen artikkeliEngconin EC-Oil-työlaitekiinnike myös 4–6 tonnin kaivukoneisiin
Seuraava artikkeliTrelleborg myy rengastoimintansa Yokohamalle