Huhtikuun alussa voimaan astuva EU:n työsuojeludirektiivin erityisasetus tuo muutoksia suojainten väreihin. Suurin mullistus tapahtuu jo vakiintuneissa kypärien värityksissä. Valkoinen ei jatkossa enää kelpaa vaan tilalle tulee vaaleanpunainen.

Esimerkiksi rakennustyömailla on jo vuosikymmenten ajan ollut käytössä jokseenkin vakiintunut tapa erottaa kypärän värillä eri suoritealojen työntekijät. Keltainen eri sävyillään on ollut toimiva yleisväri, ja esimerkiksi sähköpuolen töissä sininen on vakiinnuttanut paikkansa työntekijöiden pääsuojaimena. Esihenkilöt, eli yleiskielellä mestarit tai työnjohtajat, on totuttu tunnistamaan puhtaanvalkoisesta kypärästä. Nyt viimeksi mainittuun käytäntöön tulee muutos.

”Asia on ollut ongelmallinen jo pitkään. Valkoisen värin on todettu olevan vaikeasti havaittavissa erityisesti työkohteissa, jotka sijaitsevat lumisilla seuduilla. Valkoisen kypärän on arveltu jopa aiheuttaneen vakavia läheltä-piti-tilanteita, kun sitä ei ole pystytty erottamaan riittävän hyvin. Olemme saaneet työmailta paljonkin viestiä, että mestaria ei näy kovilla pakkasilla tai sakealla lumisateella missään. Päättelemme tämän tarkoittavan sitä, että kypärän värin takia henkilöä on ollut vaikea havaita – vai mistä muustakaan voisi olla kyse”, kertoo EU:n rakennusturvallisuus- ja työsuhdehygienian erityisvastaava Gerhard Bethon-Müller.

”Mutta viimeinen syy, joka tämän muutoksen laukaisi, oli muuan värioppiin liittyvä nyanssi. Valkoinenhan on värinä sellainen, joka sisältää aallonpituuksina kaikkia muita värejä. Teoriatasolla ei siis voida sanoa, että valkoinen olisi oma erityinen värinsä”, tohtori Bethon-Muller avaa. ”Näin ollen se ikään kuin yhdistää fysiikan lakeja tarkasti tulkitsemalla kaikki ammattiryhmien tunnusvärit, ja antaa vääristyneen kuvan siitä, että valkoisen kypärän kantaja olisi kaikkien alojen asiantuntija.”

Mietintäkomiteaa aikansa askarruttanut väripulma päätettiin lopulta ratkaista äänestämällä, ja lautakunta päätyi ehdotuksissa lähes yksimielisesti korvaamaan valkoisen värillä, joka ei vielä olisi muussa käytössä. Muutamasta vaihtoehdosta pöydälle jäi lopulta pinkki. ”Vaaleanpunainen on toisaalta varsin rohkea, tuore ja pirteä uudistus, jolla pölytetään samalla kaavoihin kangistunutta hierarkiaa työmailla. Pinkki soveltuu mielestämme hyvin erilaisten mestareiden ja päälliköiden pääsuojainten tunnusväriksi”, Gerhard Bethon-Müller linjaa. Äänestyksessä toiseksi eniten suosiota sai vaihtoehto, joka ei kuitenkaan ole niin näkyvä, ja olisi siten ollut työmaaolosuhteissa huonompi: ruskea.

Direktiivi astuu voimaan 1.4.2021 ja siirtymäaikaa on tasan vuosi. 

Säännön laatinut taho kuitenkin muistuttaa, että asiaan kannattaa reagoida nyt ja heti, sillä mitä lähemmäs siirtymäajan loppua tullaan, sitä enemmän kysyntäpiikki voi vaikuttaa pinkkien kypärien saatavuuteen.

Edellinen artikkeliTransit saa älypeilin
Seuraava artikkeliDX1000LC-7 on nyt suurin Doosan