UPM Metsä:n puunhankinnan korjuu- ja kuljetuskumppaneiden valinta käynnistyi. Tähän kumppaniverkostoon kuuluu reilut 350 yritystä, jotka työllistävät noin 2 000 henkilöä. Yhdessä kumppaniyrittäjiensä kanssa UPM toimittaa yhtiön tehtaille 20 miljoonaa kuutiota kuitu- ja tukkipuuta vuodessa. Kumppaniyrittäjät valitaan vuosittain kilpailutuksella, ja sopimuskausi on 4–6 vuotta. Kumppaniyrittäjien valinta käynnistyi maanantaina 28. tammikuuta, ja se jatkuu 8.2.2019 saakka.

Palveluntarjoajien valintakriteerit ovat:

 • Palvelun laatu, täsmällisyys ja hinta
 • Tarjoajan sitoutuminen UPM:n turvallisuus-, vastuullisuus-, laatu- ja ympäristöohjeisiin
 • Tarjoajan taloudellinen tilanne
 • Tarjoajan kehityspotentiaali ja yhteistyökyky
 • Tarjoajan referenssit

Palveluja hankintaan seuraavissa palveluryhmissä:

 • Ainespuun autokuljetus
 • Ainespuun korjuu
 • Ainespuun rautatiekuljetus
 • Ainespuun vesitiekuljetus
 • Metsänhoito- ja metsänparannustyöt
 • Metsäenergian korjuu ja kuljetus
 • Tehtaiden puunkäsittely ja sivutuotekuljetukset

Edellinen artikkeliSampo-Rosenlewin toimitusjohtaja vaihtuu
Seuraava artikkeliKronos-nimitysuutisia