Sandvik Mining and Rock Solutions kehittää Shift ’25 -tutkimusohjelmassaan uusia, innovatiivisia ratkaisuja, jotka parantavat kaivosteollisuuden tuottavuutta, turvallisuutta ja vastuullisuutta. Yhtiö näkee automaation, digitalisaation ja sähköistymisen tulevaisuuden teknologiaratkaisujen keskiössä.

Sandvik aloitti Tampereella vuonna 2021 Shift ’25 -tutkimusohjelman, jossa kehitetään uusia ratkaisuja kaivosteollisuuden käyttöön. Ohjelma on yksi Business Finlandin veturihankkeista, jossa kansainvälisesti toimiva yritys toimii muiden erikokoisten yritysten ja toimijoiden muodostaman ekosysteemin veturina. Tavoitteena on ratkaista merkittäviä tulevaisuuden haasteita.

Käynnissä olevassa Shift ’25 -ohjelmassa Sandvik kasvattaa tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatioinvestointejaan Suomeen. Hanketta rahoittaa myös Business Finland, jonka kanssa Sandvik on toiminut jo pitkään yhteistyössä erilaisissa, merkittävissä teknologiaprojekteissa. Next Generation Mining (NGMining) on Business Finlandin rahoittama tutkimus- ja kehittämishanke, jota koordinoi VTT-tutkimuslaitos ja Sandvikin lisäksi mukana on myös Nokia. Yhteishankkeessa tutkitaan teollisen 5G-verkon mahdollisuuksia maanalaisessa kaivostoiminnassa ja innovoidaan digitalisoituvan kaivostoiminnan globaaleille markkinoille uusia teknologiaratkaisuja, jotka hyödyntävät reunalaskentaa ja tekoälyä.

Hankkeen keskiössä on autonomisten, verkottuneiden ja liikkuvien kaivoskoneiden turvallinen, tuottava ja optimoitu käyttö. Etäohjattavien koneiden, autonomisten ratkaisujen ja kaivoksen digitaalisten tuotantojärjestelmien kytkeminen verkkoon vaatii aina toimintavarmaa datayhteyttä. Onnistunut kaivosautomaation ja digitaalisen kaivostuotannon seuranta lisäävät sekä tehokkuutta että turvallisuutta.

Isommassa kuvassa Sandvik kertoo olevansa sitoutunut kaivosalan innovaatioiden ja muutoksen edistämiseen sekä asiakkaiden tuottavuuden parantamiseen kestävän kehityksen mukaisilla teknologioilla. Kaivosteollisuus siirtyy kohti digitaalisempaa ja sähköisempää tulevaisuutta, ja Sandvikin mukaan sen uudet ratkaisut vastaavat asiakkaiden haasteisiin.

Ympäristön ja työntekijöiden hyvinvoinnin tavoitteet ovat lisänneet kysyntää sähköisille ratkaisuille, joilla voidaan vähentää tuotannon päästöjä ja samalla lisätä työturvallisuutta ja tehokkuutta maan alla. Sandvikilta kerrotaan, että sähköistyminen on myös keskeinen ilmaston lämpenemisen hillintäkeino.

Sandvik tiedottaa, että sen uudet teknologiaratkaisut mahdollistavat vastuullisen maanalaisen kaivostoiminnan ja edistävät koko arvoketjun kestävyyttä, ja yhtiön mukaan se voi vastata tarjonnallaan alan keskeisiin haasteisiin: tavoitteena on tehokkaampi ja tuottavampi kaivostoiminta, joka on lisäksi turvallista ja ympäristön kannalta kestävää.

Sandvik keskittyy tulevaisuuden ratkaisuissaan sähköistymiseen, digitalisaatioon ja automaatioon sekä edistyksellisen porausteknologian kehittämiseen, mutta samalla myös omaan vastuulliseen toimintaansa. Yhtiö on ottanut tavoitteikseen esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen puolittamisen, tuotantoprosessien optimoinnin, turvallisen työympäristön vaalimisen sekä toimisinen yhdenvertaisella tavalla. Sandvik linjaa, että keskittymällä neljään alueeseen voidaan asetetut tavoitteet saavuttaa vuoteen 2030 mennessä huomioiden yhteiskunnan, ympäristön ja talouden tarpeet.

Edellinen artikkeliDoosan DX1000LC-7 on valmis
Seuraava artikkeliPonsse esittelee uuden sukupolven harvesteripään