VTT:n ja yrityskumppaneiden E-fuel-hankkeessa on kehitetty konsepti, jolla nestemäistä sähköpolttoainetta on tuotettu vihreästä vedystä ja hiilidioksidista eri menetelmiä yhdistämällä. Polttoainetta esiteltiin nyt ensimmäistä kertaa julkisuudessa dieselkäyttöisessä traktorissa AGCO Powerin Linnavuoren tehtaalla Nokialla. Uusi sähköpolttoaine sopii myös vaikeasti sähköistettäviin kulkuneuvoihin, ja on siksi merkittävä askel kestävien polttoaineratkaisujen kehityksessä. 

Polttomoottorin syrjäytyminen raskaammissa sovellutuksissa, kuten vaikkapa isommissa traktoreissa, ei tule olemaan realismia vielä pitkään aikaan. Polttomoottorissa käytettävää polttoainetta voidaan kuitenkin kehittää nykyisestään, ja näin on nyt tehtykin Suomessa: VTT:n koordinoimassa E-Fuel-hankkeessa on yhdistämällä korkealämpötilaelektrolyysi, hiilidioksidin talteenotto ja Fischer-Tropsch-hiilivetysynteesi päästy kehittämään ns. sähköpolttoaineen tuotantoa kaupallisia sovelluksia ja teollista mittakaavaa varten. Lopputuloksena on siis nestemäinen polttoaine, joka syntyy vihreästä vedystä ja hiilidioksidista, ja jota voidaan tankata aivan normaaliin tapaan. Prosessissa voidaan myös valmistaa kaikkia liikennepolttoaineita maa-, vesi- ja ilmakulkuneuvojen käyttöön.

E-Fuel on nestemäistä, kirkasta ja tuoksuu hyvin miedosti petrokemialliselle tuotteelle. Testeissä se on toiminut vähintään yhtä hyvin kuin perinteiset polttoaineet.

”Olemme suomalaisella teknologialla onnistuneet valmistamaan vihreästä vedystä ja hiilidioksidista e-dieseliä eli sähköpolttoainetta esikaupallisessa kokoluokassa. Polttoaineella voidaan korvata fossiilinen dieselpolttoaine muun muassa vaikeasti sähköistettävissä kohteissa, kuten raskaassa tieliikenteessä ja laivaliikenteessä. Lisäksi sitä voidaan käyttää työkoneissa. Seuraavaksi pyrimme saamaan tietoa polttoaineen käytettävyydestä kenttäkokeella”, kertoo E-fuel-hankkeen vastuullinen johtaja, VTT:n tutkimusprofessori Juha Lehtonen.

Sähköpolttoainetta testataan AGCO Powerin tehtaalla Nokialla

Hankkeessa on tähän mennessä tuotettu satoja kiloa synteettisiä hiilivetyjä kestävän liikennepolttoaineen valmistusta varten. Tämän jälkeen hiilivedyt on jalostettu Nesteellä käyttövalmiiksi synteettiseksi dieseliksi, jota testataan nyt AGCO Powerin Linnavuoren tehtaalla Nokialla. 

Testitraktori on varusteltu E-Fuelin ominaisuuksien tarkkailun ehdoilla, mutta normaalikäytössä tankkaamisessa tai traktorissa ei huomaisi mitään eroa: polttoainetta voi käyttää siinä missä perinteistä dieseliäkin, tai niitä voidaan sekoittaa keskenään.

”AGCO Powerin 74 LFTN -dieselmoottorilla varustettu Valtra T235 -traktori tankataan uudella sähköpolttoaineella, ja useita tunteja kestävän testiajon aikana mitataan muun muassa polttoaineen kulutusta sekä pakokaasupäästöistä syntyvää hiilidioksidin, typen oksidien, pienhiukkasten ja muiden päästöjen määrää pakokaasuissa. Projektissa tuotetun e-dieselin odotetaan olevan korkealaatuista ja täyttävän nykyiset tieliikenteen dieselpolttoainestandardit”, sanoo AGCO Powerin tuotekehitysjohtaja Kari Aaltonen

Uutta sähköpolttoainetta voi käyttää nykyisissä dieselmoottoreissa

Tulevaisuuden päästövähennyksiin ei ole vain yhtä ratkaisua, ja tämä on tiedostettu vahvasti AGCO Powerin moottoritehtaalla. Valmistaja on jo pitkään panostanut tutkimukseen ja kehitykseen sekä selvittänyt monenlaisia vaihtoehtoja erityisesti maatalouden päästövähennyksiin.  

”Meillä kehitetään ratkaisuja eri työkonekäyttöihin vastaamaan maanviljelijöiden tarpeita esimerkiksi sähköakkujen, vedyn, metaanin ja metanolin avulla”, Aaltonen kertoo.

Sähköistymistä ei siis missään nimessä pidetä ainoana ratkaisuna AGCOn tulevaisuudennäkymissä, vaikka esimerkiksi akkusähkö konsernin yhtenä voimanlähdesegmenttinä onkin. AGCO Powerilla koetaan Kari Aaltosen mukaan tärkeäksi, että päästöjä ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä voidaan vähentää merkittävästi muutenkin kuin liikennettä suoraan sähköistämällä. 

”Nykyiseen dieselmoottorikantaan ilman muutoksia soveltuvia kestäviä polttoaineita, kuten käyttövalmista e-dieseliä, voidaan sekoittaa täysin vapaasti fossiilisen dieselin kanssa ja täyttää EN 15940 -standardin mukaiset parafiinisen dieselin laatuvaatimukset”, Aaltonen jatkaa.

VTT:n johtavan tutkijan Päivi Aakko-Saksan mukaan parafiinisten polttoaineiden aiempiin kokemuksiin perustuen testattavan e-dieselin odotetaan olevan ympäristöystävällinen vaihtoehto myös lähipäästöjen suhteen fossiiliseen dieseliin verrattuna. 

”Nokian testiajon tuloksia analysoimalla selviää, onko e-diesel ympäristöystävällinen vaihtoehto myös terveydelle haitallisten pakokaasupäästöjen suhteen, hän kertoo.”

Lisää VTT:n hankkeesta ja AGCO Powerin Linnavuoren tehtaalla järjestetyn esittelypäivän tarjoamista näkökulmista kerromme Koneurakointi-lehden numerossa 1/2024.

Kaikki traktorissa näkyvä normaalista poikkeava varustelu liittyy vain testaukseen ja dokumentointiin, ei sähköpolttoaineen varsinaiseen käyttöön. VTT ja AGCO Power ovat testanneet Linnavuoressa polttoainetta, ja tulokset ovat huomattavan positiivisia. Tuotteen valmistuksessa on ollut mukana myös Neste. E-Fuelin kaupallisesta valmistuksesta ja jakelusta ei vielä kuitenkaan ole tehty julkisuuteen asti ulottuvia päätöksiä.
Edellinen artikkeliKonevuokraus kasvaa vasta 2025
Seuraava artikkeliKoneurakointi 8/2023