Liikenneinfran hallinnan asiantuntijayritys Roadscanners Oy ja Lapin ammattikorkeakoulu ovat solmineet kolmivuotisen kumppanuussopimuksen. 

Sopimusyhteistyöllä kehitetään väyläomaisuuden hallintaan, älykkyyteen ja ennakoivuuteen liittyvää teknologiaa. 

Yhteistyötä tullaan tekemään väyläomaisuuden hallintaa tukevan Digital Twin- ja 3d-reaaliaikaympäristöjen, tekoälyn ja koneoppimisen soveltavassa tutkimuksessa ja datan hyödyntämismahdollisuuksissa. 

Myös väyläomaisuuden proaktiiviseen kunnossapitoon ja olosuhdetestaukseen liittyvää osaamista, kuten tomografiaa ja termodynamiikan prosesseja hyödyntäviä ratkaisuja, kehitetään aiempaa tiiviimmässä yhteistyössä.

Kumppanuus tarkoittaa aiempaa avoimempaa asiantuntijuuden ja osaamisen jakamista. Roadscanners osallistuu jatkossa Lapin ammattikorkeakoulun opetukseen sekä toimeksiantajana ja asiantuntijana. Henkilöstövaihto ja yhteiset koulutustilaisuudet kuuluvat myös kumppanuusyhteistyön piiriin. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteistyötä tullaan jatkamaan esimerkiksi älyliikenteen edistämiseksi ja konenäkö- ja IoT-teknologioihin liittyen. 

Aiemman hankeyhteistyön lisäksi Roadscanners on jo ollut mukana kehittämässä ammattikorkeakoulussa ensi syksynä käynnistyvää tekoälyyn ja konenäköön erikoistavaa insinöörikoulutusohjelmaa. Roadscanners tarjoaa myös jatkossa AMK-opiskelijoille harjoittelumahdollisuuksia ja opinnäytetyöaiheita. 

Toimitusjohtaja Timo Saarenketo kertoo, että yhtiö satsaa poikkeuksellisen ison osan liikevaihdostaan tuotekehitykseen. ”Arvostamme pitkäaikaisia kumppanuuksia. Kun saamme yhteistyön Lapin ammattikorkeakoulun kanssa pelaamaan, on meillä mahdollisuus vuosien, jopa vuosikymmenten mittaiseen yhteistyöhön. Hyvä tästä tulee.” 

Rehtori Riitta Rissasen mukaan nyt syntynyt kumppanuus osuu suoraan AMKin strategisiin valintoihin olla digitaalisten ratkaisujen ja älykkään rakennetun ympäristön uudistaja. Ammattikorkeakoululla onkin vahva tahto jakaa asiantuntemusta Roadscannersin kanssa. ”Haluamme olla yhdessä yritysten kanssa kehittämässä tulevaisuuden teknologioita ja ratkaisuja, sillä se palvelee parhaiten myös nyt opiskelevaa uutta insinööripolvea. Roadscannersin kaltainen globaalisti menestyvä yritys on arvokas kumppani TKI-orientoituneelle ammattikorkeakoulullemme.”

Kumppanuussopimuksen mukaista yhteistyötä koordinoivat Roadscanners Oy:n kehitysjohtaja Pekka Maijala ja Lapin ammattikorkeakoulun Digitaaliset ratkaisut -osaamisryhmän päällikkö Heikki Konttaniemi.

Yhteyshenkilöt laativat toimintasuunnitelman, jossa kuvataan tarkemmin yksityiskohtaisemmat teemat ja toimenpiteet. Toimintasuunnitelma laaditaan ja tarkistetaan vuosittain.

Kumppanuussopimuksen allekirjoittivat 3.11.2020 toimitusjohtaja Timo Saarenketo ja rehtori Riitta Rissanen.

Edellinen artikkeliHakkapeliitta TRI -valikoimaa pienempiin traktoreihin
Seuraava artikkeliGRK Rail uudistamaan Viron rautatieverkon turvalaitejärjestelmiä