Viron kansallinen rautatieyhtiö Eesti Raudtee ja Siemens Mobilityn ja GRK Railin yhteenliittymä ovat allekirjoittaneet sopimuksen Viron rautatieverkon turvalaitejärjestelmien uudistamisesta. Sopimus turvalaitejärjestelmien uudistamisesta kattaa suurimman osan Viron rautatieverkosta. Eesti Raudteen uudistusohjelma on tarkoitus toteuttaa kolmessa vaiheessa. Sopimus liittyy ensimmäiseen ja toiseen vaiheeseen, ja se luo perustan koko verkon siirtymiselle Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmään (ERTMS/ETCS) kolmannessa vaiheessa.

Eesti Raudteen infrastruktuurin nykyiset turvalaitejärjestelmät perustuvat pääasiassa vanhaan releteknologiaan vuosilta 1958–1992. Järjestelmät ovat saavuttaneet odotetun käyttöikänsä päätepisteen.

Eesti Raudteen tavoitteena uudistushankkeessa on optimaalinen, luotettava, turvallinen ja kustannuksiltaan edullinen rautatieinfrastruktuuri. Tavoitteena on myös valmistautua tulevaisuuteen ja varmistaa yhteensopivuus EU:n direktiivien ja standardien kanssa. Uusi turvalaitejärjestelmä parantaa rautateiden turvallisuutta ja mahdollistaa ERTMS-järjestelmän käytön tulevaisuudessa. Infrastruktuuriaan uudistamalla Eesti Raudtee edistää Euroopan liikennepolitiikan vihreitä tavoitteita. Euroopan unionin tavoitteena on siirtää 30 prosenttia tieliikenteestä rauta- ja vesiteille vuoteen 2030 mennessä ja 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

 ”Eesti Raudteen visiona on olla yksi alueen edistyneimmistä rautatieinfrastruktuurin hoitajista. Sopimus Siemens Mobilityn ja GRK Railin kanssa on hyvä esimerkki jatkuvista investoinneista infrastruktuurin kehittämiseen ja kunnossapitoon. Investoinnit varmistavat olosuhteet korkealaatuiselle, tehokkaalle ja turvalliselle rautatieliikenteelle rahti- ja matkustajakuljetuksessa ja edistävät myös alueellista kehitystä”, sanoo Eesti Raudteen hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Erik Laidvee.

Turvalaitejärjestelmien sopimus solmittiin 25 vuodeksi, ja sen arvo on hieman yli 115 miljoonaa euroa. Se sisältää turvallisuusvaatimukset täyttävien sertifioitujen turvalaitejärjestelmien käyttöönoton, sopimuskauden aikana tarvittavat varaosat sekä tuki- ja huoltopalvelut viideksi vuodeksi. Lisäksi toteutetaan järjestelmämuutoksia ja tarjotaan tuki- ja huoltopalveluja Eesti Raudteen tarpeiden mukaan erillistä korvausta vastaan. ”Pitkäaikaisella yhteistyöllä varmistamme, että uusia turvalaitejärjestelmiä valvotaan säännöllisillä tarkastuksilla ja että turvallisuutta ja järjestelmän jatkuvuutta ylläpidetään reagoimalla vikoihin nopeasti. Lisäksi varmistamme, että rautatietiimin osaaminen on ajan tasalla, yhdenmukaistettuja osia on saatavilla optimaalisesti ja ennakoivaa kunnossapitoa suunnitellaan ja toteutetaan asianmukaisesti. Tämä työ luo edellytykset liikenteen etäohjaukselle sekä sopimuksen puitteissa myös liittymiselle uuteen keskitettyyn liikenteen hallintajärjestelmään”, Laidvee toteaa. 

Siemens Mobilityn ja GRK Railin yhteistoimitus sisältää uuden turvalaitejärjestelmän suunnittelun, toimituksen, asennuksen ja testauksen. Siemens Mobility vastaa järjestelmän toimituksesta ja yleisestä projektinhallinnasta, ja GRK Railin vastuulla ovat kaikki asennukset ja työmaan johtaminen.

Siemens Mobility on alansa johtavia yrityksiä, ja meillä on vahva osaaminen rautatieliikenteen digitalisoinnista. Missionamme ovat älykkäät junat ja älykäs infrastruktuuri yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. On hienoa olla mukana edistämässä rautateiden sujuvampaa ja turvallisempaa käyttöä”, sanoo Siemens Mobilityn toimitusjohtaja Juha Lehtonen.

”GRK Rail on täyden palvelun rautatieteknologian toimittaja ja osa suomalaista infrarakentamiseen erikoistunutta GRK-konsernia. Meillä on vahvaa asiantuntemusta rautateiden teknisten järjestelmien rakentamisesta. Haluamme jakaa asiantuntemustamme asiakkaalle tässä vaativassa hankkeessa, joka on hyvin linjassa GRK-konsernin Baltian maiden kasvustrategian kanssa”, kertoo GRK Railin toimitusjohtaja Timo Virmala.

Turvalaitejärjestelmien uudistusohjelma toteutetaan kolmessa vaiheessa vuosina 2020–2027. Ensimmäisen ja toisen vaiheen toteutus on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2024 loppuun mennessä.

Edellinen artikkeliRoadscanners ja Lapin AMK sopivat kumppanuudesta
Seuraava artikkeliLEDinspect -työvalouutuuksia Osramilta