Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-heinäkuussa puuta yksityismetsistä 21,4 miljoonaa kuutiota. Määrä on 12 prosenttia enemmän kuin viiden vuoden vastaavan ajan keskiarvo.

Tammi-heinäkuussa kuitupuun ostomäärä oli 10,7 ja tukkien ostomäärä 9,8 miljoonaa kuutiota. Viiden vuoden keskiarvoon verrattuna kuitupuun ostomäärä oli 10 prosenttia ja tukkien 15 prosenttia suurempi.

Kantohinnat olivat heinäkuussa korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten. Edellisen vuoden heinäkuuhun verrattuna tukkien kantohinnat olivat 1–12 prosenttia korkeammalla ja kuitupuiden kantohinnat olivat 23–41 prosenttia korkeammat kuin vuosi sitten.

‍Heinäkuussa mäntytukista maksettiin keskimäärin 71 euroa kuutiolta hinnan vaihdellessa alueittain ja hakkuutavoittain 47 ja 77 euron välillä. Kuusitukin keskihinta oli 74 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 46 ja 77 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli puolestaan 55 euroa kuutiolta 36 ja 61 euron hintavaihteluvälillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 26–28 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 17 ja 31 euron välillä.

Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat muun muassa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla.

Metsäteollisuus ry muistuttaa, että metsäteollisuuden toiminta edellyttää tasaista ja ennustettavaa raaka-ainevirtaa tehtaille. Puun saatavuus on keskeinen toimintaedellytys, jota ilman teollisuuden tehtaat eivät pysy käynnissä. Suomessa toimiva metsäteollisuus tuo suomalaisille metsänomistajille vuosittain yhteensä 2–3 miljardia euroa puukauppatuloja.

Edellinen artikkeliKoneyritykset paransivat liiketuloksiaan hieman vuonna 2022
Seuraava artikkeliMaxpo 2023 tarjoilee enemmän sähköä