Metsäkoneurakoinnin konekustannukset ovat kallistuneet 11,4 prosenttia viime vuoden toukokuusta tämän vuoden lokakuuhun, tiedottaa Koneyrittäjät ry. Koronapandemian alkuvaiheessa kustannukset laskivat jyrkästi ja metsäalan konekustannusindeksi painui tuolloin alhaisimmalle tasolleen kolmeen vuoteen. Tämä kesti vain hetken ja sen jälkeen kustannukset ovat nousseet nopeasti. Tiedot on laskettu Tilastokeskuksen ylläpitämästä metsäalan konekustannusindeksistä.

Koneyrittäjät ry tiedottaa, että yhä useampi koneyrittäjä on kohdannut vakavia kannattavuusongelmia kuluneen puolen vuoden aikana. ”Yrittäjät ovat todenneet, että runsaasta kysynnästä huolimatta raha ei tee ollenkaan pesää yritykseen vaan virtaa läpi. Rahat eivät tahdo riittää edes kustannusten kattamiseen”, kertoo Koneyrittäjät ry:n varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola

Eniten on kallistunut polttoaine. Polttoaineen hinnannousun vaikutusta lieventää polttoaineklausuulit niillä, joilla sellainen on urakointisopimuksessa. Klausuuli tarkoittaa, että urakointihintoja tarkastetaan määrävälein sopimuskauden aikana polttoaineen hintojen kehityksen mukaisesti. Hinnan noustessa urakointihinta nousee ja hinnan laskiessa myös urakointihinnat laskevat.

Kun polttoaineen hintamuutokset poistetaan kustannusindeksistä, ovat muut kustannukset nostaneet urakoinnin kokonaiskustannuksia 4,4 prosenttia viime vuoden toukokuusta tämän vuoden lokakuuhun Tilastokeskuksen konekustannusindeksin mukaan. Muiden kustannusten muutosten vaikutuksista urakoinnin hintoihin pitää koneyrittäjän sopia asiakkaan kanssa. Alan markkinarakenteesta johtuen puunkorjuuyrittäjällä on usein sopimusneuvotteluissa vastassaan metsäteollisuuden suuryritys.  

”Tilastot osoittavat, että korjuuyrittäjät eivät ole onnistuneet neuvotteluissa siirtämään muiden kustannusten nousua urakointihintoihin kovin hyvin. Tämä näkyy sekä Koneyrittäjien keräämistä hintahistoriatilastoista että metsäteollisuuden puunkorjuun kustannustilastoista. Tosiasiassa metsäkoneurakoinnin hintataso ei ole juurikaan muuttunut liki kymmeneen vuoteen. Jos koneyritys ei pysty parantamaan tuottavuuttaan vähintään kustannusnousun verran, heikkenee sen toiminnan kannattavuus vääjäämättä”, Koneyrittäjät ry tiedottaa. 

Tilanne muuttuu yhä haastavammaksi, sillä Koneyrittäjät ry:n markkinatilannekyselyn mukaan noin 70 prosentilla vastaajista on odotettavissa vähintään kahden viikon puunkorjuurajoituksia joulukuussa. Lisäksi metsäteollisuutta koskevista työtaisteluista on spekuloitu julkisuudessa. Näiden myötä voi tulla seisahduksia myös puunkorjuuseen, kuten nähtiin viime vuonna.

Edellinen artikkeliLumenveistokisa tulee taas!
Seuraava artikkeliYSAO:n Ponsse-polku 10 vuotta