Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset nousivat 1,8 prosenttia vuoden 2018 tammikuusta vuoden 2019 tammikuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin teknisten ja muiden järjestelmien 0,7 prosentista maarakenteiden 2,8 prosenttiin.

Maarakennuskustannusindeksi tammikuu 2019

Indeksi (2015=100)PistelukuVuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi104,71,8
Pohjarakenteet105,11,6
Maarakenteet102,92,8
Kalliorakenteet102,41,2
Päällysteet113,51,8
Kunnallistekniset järjestelmät103,90,8
Betonirakenteet103,90,9
Tekniset ja muut järjestelmät101,50,7
Murskaustyöt 1)104,81,6
Teiden ylläpito 1)102,32,2
Katujen ylläpito 1)103,11,9
Ratojen ylläpito 1)102,50,8
Ylläpito yhteensä 1)102,71,8

1) erillisindeksi

Kokonaisindeksin nousuun vaikutti erityisesti maa- ja kiviaineksen, bitumien ja muovituotteiden sekä ostettujen konepalvelujen kallistuminen. Kustannusten nousua hillitsi etenkin ostettujen kuljetuspalveluiden sekä valmisbetonituotteiden halpeneminen edellisen vuoden tammikuusta.

Edellinen artikkeli40 000. Claas Jaguar valmistui
Seuraava artikkeliA-Valtralle Machine of the Year -palkinto