Komatsu Forest Oy:n uusi Keski-Suomen palvelukeskus rakentuu Jyväskylään Ampumaradantielle. Päätökset asiasta syntyivät viime viikolla. Valmistelun aikana vertailtiin toistakymmentä vaihtoehtoa sijoituspaikaksi. Uuden palvelukeskuksen sijoituspaikka on nykyisen huoltopisteen välittömässä läheisyydessä, ja päätöksen puolesta puhuivat nykyisen henkilöstön asuinpaikkakunnat, kokonaiskustannus, logistiikka sekä muiden palvelujen läheisyys.

Tilaratkaisu soveltuu joka paikkaan

Uusissa tiloissa erityisen mielenkiintoista on niiden soveltuminen skaalaamalla käytettäväksi Komatsu Forestin eri markkina-alueilla paikallisia tai maakunnallisia toimipisteitä perustettaessa. Toimivan toimitilastandardin luominen Keski-Suomi -hankkeen yhteydessä oli yksi omistajayrityksen antamista ehdoista. Suunnitteluprosessi on tämän takia ollut tavallista pidempi ja vaativampi, Komatsu Forestilta kerrotaan. Suunnittelusta Komatsu Forest Oy:ssä vastaa asiakaspalvelupäällikkö Jari Nurminen, jonka alaisuuteen huolto- ja koko palveluliiketoiminta kuuluu. Hänellä oli suunnitteluvastuu myös pari vuotta sitten avatussa Pirkkalan pääkonttori- ja palvelukeskushankkeessa. Jyväskylään rakennettavan toimipisteen pinta-ala on 660 m2, tiloissa on vapaata korkeutta 8 metriä. Tulevassa rakennuksessa ei ole turhia lämmitettäviä ja huollettavaa kuutioita, ekologinen energiatehokkuus on paljolti perua Komatsu Forest Oy:n Pirkkalan toimitiloista: maalämpö, lämmön talteenotto, kesäaikainen maaviilennys ja led-valaistus.

Lean-työkalulla työ tuottavaksi ja turvalliseksi

Tulevassa palvelukeskuksessa tulee esiintymään myös samantyyppinen työkulttuuri kuin esimerkiksi Komatsun metsäkonetehtaalla. Metsäkonehuollossa työskentelymiljöö rakennetaan uudella tavalla, sinne valmistellaan Lean-konseptin mukainen 5S-työkulttuuri, jossa jokainen turha tai työturvallisuuden kannalta riskialtis tapahtuma on pyritty eliminoimaan. Valmistelutyöhön osallistuu oman henkilökunnan lisäksi lopputyötään tekevä tuleva insinööri. Työkulttuurin muutokseen sisältyy samansuuntainen vaatimus kuin toimitilojenkin kohdalla: Komatsu Forest Oy:n 5S-työmetodit ovat siirrettävissä ajan myötä palveluorganisaation muihin yksiköihin.

Lisää henkilökuntaa

Komatsu Forest AB omistajana on edellä kerrottujen reunaehtojen lisäksi määritellyt omien maakuntapalvelupisteidensä henkilöresurssien minimit. Jyväskylään etsitään lisää väkeä. Ajankohtaisempi syy lisärekrytoinneille Keski-Suomessa on palvelun kysynnän kasvu. Lisää osaajia tarvitaan alueen kasvaneen Komatsu-konekannan myötä. Toinen tärkeä tekijä on huoltosopimukset, vaikka ne tuovat toisaalta joustoa asennustyön organisointiin, tiukoissa aikatauluissa pysyminen vaatii asennuskapasiteetin lisäämistä.
”Tavoitteemme on rakentaa alan uudenaikaisin ja hyvä työmiljöö metsäkonehuollon ammattilaisille, tarvitsemme joukkoomme lisää voimia sekä työnjohdon että asentamisen puolelle. Nyt on sopiva aika ottaa minuun yhteyttä työpaikan tiimoilta”, muistuttaa Jari Nurminen.

Palvelua ja itsepalvelua

Palvelupisteen henkilökunnan työajalla on sääntönsä, mutta palvelu ei pääty tiettyyn kellonaikaan. Tässä auttaa itsepalvelu. Kellonajasta riippumatta asiakkaat voivat tuoda ja hakea huollettavat koneensa omatoimisesti, ja talvisaikaan vieläpä siirtää ne sisätiloihin sulamaan. Sama koskee myös yöaikaan saapuvia varaosia, joita asiakkaat voivat sovittaessa noutaa silloin kun itselle parhaiten sopii. Omatoimisen asiakaspalvelun edelleen kehittäminen aukioloaikojen ulkopuolella on Komatsu Forestin yksi lähitulevaisuuden tavoitteista. Itsepalvelun lisääminen koetaan koneyrittämisen tiiviissä ja tutussa asiakaskunnassa luontevaksi.

Rakennustyöt Ampumaradantiellä alkavat huhtikuun aikana, rakentaja on vilppulalainen Kone-Lahtinen Oy. Tontilla on tehty tähän mennessä valmistelutöitä, mm. kallion murskausta. Rakennus valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Edellinen artikkeliRaitiotieallianssin Länkkäri videolla
Seuraava artikkeliSuomen John Deere -metsäkonemyynti ja Gradia Jämsä Metsäala yhteistyöhön