Suomalainen teknologiateollisuuskenttä otti melkoisen harppauksen tulevaisuuteen torstaina 18.1. Seinäjoella, kun kotimainen, Ponsse-konserniin kuuluva teknologiayhtiö Epec avasi ESF1 eli Epec Smart Factory 1 -tehtaan. Älykäs ja ympäristöystävällinen tehdas valmistaa muun muassa ohjausyksiköitä, näyttöjä, sensoreita sekä tehonjakoyksikköjä ja telematiikkayksikköjä erilaisten liikkuvien työkoneiden ja hyötyajoneuvojen tarpeisiin

Suomalainen Ponsse-konserniin kuuluva teknologiayhtiö Epec avasi Seinäjoella uuden älykkään sekä ympäristöystävällisen Epec Smart Factory 1 (ESF1) -tehtaan. Tehtaassa valmistetaan muun muassa ohjausyksiköitä, näyttöjä, sensoreita sekä tehonjakoyksikköjä ja telematiikkayksikköjä erilaisten liikkuvien työkoneiden ja hyötyajoneuvojen tarpeisiin. Teknologiavalmistuksen lisäksi Epec myös suunnittelee ja kehittää järjestelmiä ja ohjelmistoja kansainvälisten koneenvalmistajien tarpeisiin. Tällä hetkellä Epecin asiakkaisiin lukeutuu jo yli 200 erilaista kone- ja hyötyajoneuvovalmistajaa ympäri maailman. Kaikkia nimiä ei luonnollisesti ole kumppanussopimusten nojalla julkistettu, mutta monille tuttuja nimiä ovat luonnollisesti Ponssen lisäksi esimerkiksi Sandvik, Tana, Liebherr, Multilift, Bednar, Husqvarna ja Metso.  

18.1.2024 avatun Epecin EFS1-tehtaan nauhanleikkausseremoniassa Seinäjoella tehtaan ottivat virallisesti käyttöön Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Vidgren, pääministeri Petteri Orpo, Epec Oy:n toimitusjohtaja Jyri Kylä-Kaila sekä Ponsse Oyj:n toimitusjohtaja Juho Nummela.


Huipputeknologinen tehdas on merkittävä investointi Epecille, ja vaikka summaa ei paljasteta, on helppo uskoa kyseessä olevan paitsi rahallisesti merkittävä, myös tulevaisuuden odotuksiin peilaten erittäin tärkeä päätös. Investoinnin mainitaan olevan linjassa yrityksen kasvutavoitteiden ja vastuullisuussitoumusten kanssa. Epecin toimitusjohtaja Jyri Kylä-Kaila toteaakin: ”Vastuullisuustavoitteet ohjaavat myös teknologiamurrosta työkone- ja hyötyajoneuvosektorilla. Murros lisää kiihtyvällä vauhdilla digitalisaatiota ja sähköistymistä työkoneissa ja ajoneuvoissa. Epecin tuotteet ovat keskeisessä roolissa mahdollistamassa vastuullisempien työkoneiden ja hyötyajoneuvojen kehittämistä. Ne tarjoavat ratkaisuja sähköisten järjestelmien ja ohjausjärjestelmien integroimiseen, optimoivat koneiden tehokkuutta ja edistävät tuottavuutta, samalla vähentäen päästöjä. Tuotteillamme mahdollistetaan tie kohti nollapäästöisiä työkoneita. Tehdas tarjoaa meille merkittävän kasvumahdollisuuden ja asiakkaidemme menestyksen jatkossakin.”

Epecin uusissa huippumoderneissa tuotantotiloissa kapasiteetin lisäys aiempaan nähden on huomattavaa. Myös tulevaisuuden laajentumismahdollisuudet on otettu hyvin huomioon.

Voidaankin luonnehtia Epecin ymmärtäneen hyvin varhaisessa vaiheessa sen, että tulevaisuudessa kysyntää erilaisille raskaan käytön järjestelmille ja huipputeknologian komponenteille on yhä enenevissä määrin. Kyseessä ei tietenkään ole pelkästään nollapäästöisyyteen pyrkiminen, vaikka se aihe usein julkisessa keskustelussa pinnalla onkin. Täytyy myös muistaa, että tällaisella teknologialla haetaan uusilta koneilta lisäksi kasvanutta tuottavuutta ja käytön sujuvoittamista esimerkiksi erilaisilla automaatiolla ja älykkäällä ohjaamisella.

Vaikka Epecillä on useita asiakkaita ympäri maailman, ei kotimaista metsäkonevalmistusta ja emoyhtiötä ole tietenkään unohdettu. Ponsse-komponenttien tuotanto ja uusien teknologioiden kehittäminen jatkossa tukee sekä Epecin että Ponssen kehitystä molemminpuolisesti.

”Olemme erittäin innostuneita Epecin uudesta tehtaasta. Teknologian nopea kehitys ja kasvavat vastuullisuusvaatimukset antavat Epecille oivan mahdollisuuden osaltaan mahdollistaa nollapäästöisyyteen tähtäävää teknologiaa. Ponssen visiona on olla vastuullisen metsätalouden halutuin yhteistyökumppani, ja tämä velvoittaa rohkeaan kehitystyöhön myös ympäristöä ajatellen. Ponsse pyrkii tuote- ja palvelukehityksessään kohti ilmasto- ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. Seinäjoelle noussut tehdas on konkreettinen askel kohti tätä sekä tuotetarjoaman että päivittäisen toiminnan osalta. Epec tukee Ponssen teknologista kehitystä ja mahdollistaa osaltaan tulevaisuuden kasvuamme”, kertoo Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela.

Elektroniikkaa Suomesta kestävällä mallilla.

ESF1:n kerrotaan tavoittelevan käytönaikaista hiilineutraaliutta, ja se käyttää kestäviä valmistusprosesseja, kuten nykypäivänä pitää ollakin. Tehtaan pinta-ala on 8500 neliömetriä ja sen energiatehokkaisiin ratkaisuihin kuuluvat yli 600 aurinkopaneelin sähköntuotto (210 MWh / vuosi) sekä maalämpöjärjestelmä. Lämmön talteenotto on toteutettu tehokkailla neulalämmönvaihtimilla, ja jäähdytysenergian tarvetta vähentää merkittävästi toimistoseinässä oleva alumiinisäleikkö. Kaikki sähkö ja lämmitysenergia hankitaan uusiutuvista lähteistä.Epecillä luonnehditaan hankkeen edenneen alusta loppuun suunnitellun aikataulun mukaisesti. Epec muutti pääkonttorinsa ja tuotantonsa uusiin tiloihin loppuvuodesta 2023. Laajentuneet ja modernit tuotantotilat mahdollistavat valmistusprosessien optimoinnin ja materiaalivirtojen hallinnan parantamisen. Tehtaan avajaisia vietettiin virallisesti 18. tammikuuta.
Vanha tehdas Seinäjoen Tiedekadulla tuotti vuonna 2023 yhteensä noin 100 000 erillistä tuotetta. Uuden tehtaan kapasiteetti on nyt noin nelinkertainen ja sille on varattu lisäksi runsaasti laajenemisvaraa niin nykyisen rakennuksen puitteissa kuin myös mahdollisen lisärakentamisen myötä.

”Digitalisaatio ja kestävyys ovat ESF 1:n ytimessä”, kertoo hanketta ohjannut Epecin toimitusketjun johtaja Eeva Koskela. ”Automaatio, datan hyödyntäminen ja huolellinen suunnittelu takaavat paitsi tuottavuuden myös työturvallisuuden ja -mukavuuden. Tehdas on suunniteltu ja varusteltu vastaamaan asiakastarpeisiin ja tiukkoihin laatuvaatimuksiin entistä paremmin. Kokonaisuudessaan testaus- ja tuotantoteknologia ovat huipputasoa. Muuttoprojekti eteni sujuvasti, ja tilat palvelevat Epecin tarpeita erinomaisesti.”

Ennen virallisia avajaisia medialle tarjoutui mahdollisuus käydä myös jälleen tutustumassa Ponsse EV1 -metsäkoneeseen savotalla. Sähköhybridimetsäkonetta on olemassa kaksi kappaletta, mutta valmistukseenottopäätöstä ei ole vielä tällä hetkellä Ponssen teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Ingbergin mukaan tehty.
Edellinen artikkeliTractor Kingiin kolme uutta kokoa
Seuraava artikkeliKoneurakointi 1/2024