Uusi 1.7.2018 voimaan tullut liikennepalveluja koskeva laki muutti nopeilla traktoreilla suoritettavien tavarankuljetusten luvanvaraisuutta niin, että Suomessa luovuttiin liikennelupavaatimuksesta nopeudeltaan yli 40 km/h ja alle 60 km/h traktoreiden kohdalla. Tämä muodostaa kuitenkin ristiriidan EU-säädösten kanssa, joten tämä säädös on lähetetty Euroopan parlamentin tarkasteluun.

Europarlamentaarikko Merja Kyllönen on jättänyt komissiolle kirjallisen kysymyksen Suomen traktorisäädöksistä. Komissiolta kysytään pitääkö se Suomen säädöksiä EU-säädösten mukaisina ja mihin toimiin se aikoo ryhtyä, jotta kuljetusmarkkinan kilpailuvääristymä traktori- ja kuorma-autokaluston väliltä poistuu. Suomen lainsäädäntö sallii nykymuodossaan ajoneuvotyypiltään maa- ja metsätalouteen tarkoitettujen traktoreiden käytön kuorma-autoista poikkeavin säädöksin tavaroiden kuljetukseen.

Erityiseksi ongelmaksi kysymyksessä nostetaan esille Suomen liikennepalvelulain yhteydessä uudistettu liikennelupalainsäädäntö. Sen myötä, ja EU-asetuksen vastaisesti, vapautetaan liikenneluvasta kaikki nopeudeltaan yli 40 km/h nopeudella kulkevat traktorit aina 60 km/h nopeuteen saakka. Tämä pykälä koskee huomattavaa traktorimäärää, sillä ennen heinäkuun lainmuutosta traktoriliikennelupia oli yli 2 500 kappaletta.

Uudet traktorisäädökset koskevat liikennepalvelulain lisäksi myös katsastuksia, sillä Suomi on yhtä lailla EU:n katsastusdirektiivin vastaisesti vapauttanut määräaikaiskatsastusvelvollisuudesta traktorit, joiden nopeus on yli 40 km/h ja joita käytetään pääasiassa muualla kuin maa- ja metsätaloudessa. Suomen laki sallii myös nyt energiaverodirektiivin vastaisesti dieseliä lievemmin verotetun polttoöljyn käytön sellaisissakin traktoreissa, joita käytetään ainoastaan maanteiden tavaraliikenteessä. Löpöä voidaan nyt viiden euron päivämaksulla käyttää tavaraliikenteessä myös nopeudeltaan yli 60 km/h traktoreissa, jotka ovat kuorma-auton kaltaisia ominaisuuksiltaan.

Nämä helpotukset laissa ovat kuorma-autoalaa edustava SKAL mukaan omiaan vääristämään kilpailua, sillä kuorma-autoilla ei vastaavia kevennyksiä toki tunneta. Siksipä samaa markkinaa kaksilla eri säännöillä jakamaan mahdollistavat säädökset halutaan ottaa uudelleen käsittelyyn ja kysymyksen esittänyt osapuoli sekä mm. kuorma-autoalaa edustava SKAL odottaa komission puuttuvan asiaan EU-säädösten vastaisen menettelyn vaatimin ottein.

Edellinen artikkeliCat uudistaa merkki-ilmeensä
Seuraava artikkeliRotatorilta myös Metson kalustoa