Helsingin lumenkäsittelyn innovaatiokilpailu on ratkennut. Kilpailun kärkeen yltäneet ratkaisut tähtäävät muun muassa lumen kuljetuksen tarpeen pienentämiseen, varastoinnin tehostamiseen ja mereen kaatamisen ympäristöhaittojen vähentämiseen. Kaupungin ja kilpailussa menestyneiden yritysten yhteistyö jatkuu.

Helsingissä kuljetetaan lunta keskimäärin 50 000 kuormaa talvessa kaupungin lumenvastaanottopaikoille. Se tarkoittaa yhteensä lähes miljoonan kilometrin matkaa kuorma-autolla. Lumen mukana roskia ja epäpuhtauksia kulkeutuu myös Itämereen. Helsinki tavoitteli This is a Snow Problem -kilpailulla uusia ideoita ja yhteistyökumppaneita lumen käsittelyn eri vaiheiden tehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamiseen.

”Saamamme ratkaisuehdotukset jalostavat jo ennalta tuttuja ideoita pitemmälle ja niissä käytetään uutta teknologiaa. Kilpailu osoitti, että mahdottomiltakin tuntuneet ratkaisut saattavat sittenkin olla mahdollisia”, Staran tuotantopäällikkö Tero Koppinen sanoo.

Neljän kärki kilpailussa

Korkeimmat pisteet sai mittausjärjestelmiä tuottava Sensmet Oy, jonka ratkaisu mittaa lumen käsittelystä syntyvää vettä reaaliaikaisesti. Näin syntyvä massadata ja sen analyysi antavat tietoa siitä, miten, missä ja milloin lunta tulisi käsitellä ja sulattaa.

Meriteollisuuden suunnittelutoimisto A&T Subsea Oy:n ja merellisiä kuljetuspalveluja tuottavan Ullanlinnan Treselex Oy:n ratkaisu tehostaa lumen kaatamista mereen ja vähentää sen ympäristöhaittoja. Monipuolinen ehdotus vähentää lumen kuljetusmatkoja, mereen päätyvien roskien määrää ja samalla myös CO2-päästöjä. Tämä ratkaisu on otettavissa käyttöön erityisen helposti, ja sen avulla on mahdollista vähentää lumen mereen kaatamisen haittavaikutuksia jo ensi talvena.

Meri jäätyy, kun sinne kaadetaan suuria määriä lunta. Vedenkäsittelylaitteisiin erikoistuneen W-Rix Oy:n ratkaisu tarjoaa helpotusta tähän ongelmaan. Se on edullinen ja vähäpäästöinen tapa pitää vesistö auki ja vähentää samalla ruoppauksen tarvetta.

Lumensulatusteknologiaa kehittävän LumiPower Oy:n ideana on sulattaa lumi kaukolämmön paluuveden sisältämällä lämpöenergialla tai muiden hukkalämmönlähteiden avulla jo satamispaikallaan. Näin mereen päätyisi korkeintaan roskista puhdistettua lumivettä. Kilpailuehdotus tähtää lumen käsittelyn koko ketjun ympäristövaikutusten minimointiin. Tavoitteena on vähentää selvästi lumen kuljetusta ja samalla koneiden, metelin ja päästöjen määrää.

This is a Snow Problem -kilpailun kautta saadut ideat ja innovaatiot ovat niin lupaavia, että niitä kehitellään ja kokeillaan edelleen kaikkien neljän yrityksen kanssa. Kilpailun järjesti Industryhack Oy, jonka kehittämä malli saattaa yhteen innovaatioyrittäjiä ja potentiaalisia asiakkaita.

Edellinen artikkeliPoliisilla 24 tunnin nopeusvalvontamaraton
Seuraava artikkeliDestialle kymmenen maanteiden kunnossapidon alueurakkaa