Uuden, vuosille 2019-2023 suunnatun strategiansa mukaisesti Destia ryhtyy kasvattamaan itsestään vahvempaa kaupunkikehittäjää. Yhtiö tiedottaa kartoittavansa nyt uusia liiketoimintamahdollisuuksia Pohjois-Ruotsista ja Pohjois-Norjasta. Destian päämääränä on olla ’Pohjoisen elämän yhdistäjä’. Tämän strategian toteuttamiseksi Destia myös uudistaa organisaatiorakenteensa.

”Destia ja sen edeltäjät ovat vuosisatojen ajan rakentaneet infrastruktuuria, toimivan Suomen perustaa. Uudistetun strategiamme päämääränä on hyödyntää ydinosaamistamme yhdistämällä pohjoinen elämä kaupungeissa sekä niiden välillä. Yhteinen päämäärä ja sitä tukeva arvopohja ovat lähtökohtana kehittäessämme yrityskulttuuriamme”, linjaa Destian toimitusjohtaja Tero Kiviniemi.

Kasvua ja kilpailukykyä varmistamaan.

Destia suuntaa nyt yhä hanakammin muihin Pohjoismaihin, ja erityisesti niiden pohjoisille alueille, joilla markkinoiden odotetaan jatkavan kasvuaan. Destialla arvioidaan kuitenkin infrarakentamisen suhdanteen olevan Suomessa jatkossa muita Pohjoismaita haastavampi.

Destian tavoitteena on ottaa nykyistä laajempaa roolia toimialan arvoketjussa, yhtiöstä kerrotaan. Strategiana on varmistaa ydinliiketoiminnan kilpailukyky, kansainvälinen kasvu valituilla strategisilla alueilla sekä siirtyminen jalostuneempaan liiketoimintaan ja kaupunkikehitykseen yhdessä kumppaneiden kanssa.

”Kilpailuetumme rakennamme asiakaskeskeisyyden, infran tajun, älykkään tuotannon ja innostavan johtamisen varaan. Ensisijaisena tavoitteena on kannattavuuden parantaminen. Maantieteellisen laajentumisen kärkenä ovat uusiutuvan energian ratkaisut”, Kiviniemi kertoo.

Organisaatiorakenne palvelukohtaiseksi.

Tavoittelemansa yrityskulttuurin ja strategian toteuttamiseksi Destia kertoo uudistavansa organisaatiorakennettaan. Tämän koetaan mahdollistavan maantieteellisen laajentumisen ja uusien palvelujen sekä osaamisen kehittämisen, yhteistyön tiivistämisen ja kilpailukyvyn varmistamisen. Keskeisenä muutoksena on siirtyminen alueellisesta organisaatiosta palvelukohtaiseen organisaatioon.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että yrityksessä käynnistetään yt-neuvottelut. Alustavan arvion mukaan organisaatiomuutoksesta aiheutuu noin 60 henkilötyövuoden vähennys Destian 1 600 henkilön kokonaishenkilöstä. Vähennystarpeen ei arvioida kohdistuvan tuotannossa työskenteleviin työmaahenkilöihin eikä työntekijöihin.

”Organisaatiouudistus vauhdittaa sekä yrityskulttuurimme uudistamista että strategiamme toteuttamista. Haluamme yhtiönä kehittyä ja vastata jatkossa entistäkin paremmin alan markkinoiden murrokseen ja muuttuviin olosuhteisiin”, toteaa Tero Kiviniemi.

Edellinen artikkeliJätteenkäsittelyn varustepaketti Hitachi ZW180-6 ja ZW220-6 -kuormaajiin.
Seuraava artikkeliFord ja Volkswagen yhteistyöhön lava- ja pakettiautoissa