>

Sandvikin uusi maanpäällinen testikaivos tukee tulevaisuuden teknologioiden kehittämistä avolouhintaan

Sandvik Mining and Rock Solutions on hankkinut Suomesta uuden testialueen, jota tullaan käyttämään maanpäällisen porauksen tulevaisuuden teknologioiden kehittämiseen ja testaamiseen. Tavoitteena on edistää maanpäällisen porauksen sähköistymistä ja siirtymistä autonomisiin, optimointia tukeviin teknologioihin.

Maanpäällisen porauksen testikaivos Sandvik Test Pit sijaitsee Ylöjärvellä, 40 kilometrin päässä Sandvikin Tampereen tehtaalta, jonka alueella sijaitsee jo tunnettu Sandvikin maanalainen testikaivos. Aiemmin louhoksena toiminutta uutta aluetta tullaan kehittämään oman porauskaavion mukaisesti. Kyseessä on Sandvikin ensimmäinen vain maanpäällisen porauksen testaukseen suunnattu alue näin suuressa mittakaavassa.

”Meillä on oltava käytössä aito testiympäristö, jotta pystymme kehittämään asiakkaidemme erilaisiin avolouhinnan kohteisiin kokonaisvaltaisia, uusinta teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja, jotka parantavat tuottavuutta ja luotettavuutta”, toteaa Sandvik Mining and Rock Solutions -liiketoiminta-alueen Surface Drilling -divisioonan presidentti Petri Virrankoski. ”Uusi maanpäällinen testikaivos antaa mahdollisuuden syventää osaamistamme laitteista, porakalustoista, automaatiosta ja digitalisaatiosta ja tukee näin uusien tulevaisuuden ratkaisujen kehittämistä.”

Ensimmäiset testiporaukset ovat jo käynnissä Sandvik Test Pit -alueella. Tulevien kahden vuoden aikana Sandvik aikoo rakentaa alueelle pysyviä toimitiloja henkilöstöä ja asiakasvierailuja varten. Testikaivos mahdollistaa uusien laitteiden ja teknologioiden kehittämisen, kattaen automaatio-, telematiikka- ja valvontaratkaisut. Sandvik käyttää testikaivosta tuotekehityksen lisäksi maanpäällisten porauslaitteiden automaation, digitalisaation ja sähköistymisen teknologioiden esittelemiseen ja koulutukseen asiakkaille. Testikaivoksessa voidaan myös testata ja demonstroida vaihtoehtoisia voimanlähteitä ympäristössä, jossa on tarvittava sähköinfrastruktuuri sekä puomimallisille laitteille että kiertoporauslaitteille.

”Alallamme keskitytään yhä voimakkaammin CO2-päästöjen vähentämiseen. Sähköistyminen auttaa parantamaan maanpäällisen kaivostoiminnan vastuullisuutta ja ohjaa siten uusien ratkaisujemme kehitystyötä”, sanoo Sandvik Mining and Rock Solutionsin Rotary Drilling -divisioonan presidentti Dave Shellhammer. ”Testaaminen on olennainen osa tuotekehitystyötämme. Uusi testikaivos auttaa lyhentämään tuotekehitysaikaa ja todentamaan nopeammin asiakasratkaisujemme tinkimättömän turvallisuuden, luotettavuuden ja tuottavuuden.”

Ponsse uudistaa toimintamalliaan

Ponsse suunnittelee toimintamallinsa uudistamista globaalisti. Uudella mallilla Ponsse kertoo tavoittelevansa vahvempaa pitkän aikavälin kilpailukykyä, tehokkuutta ja entistä parempaa asiakaspalvelua. 

Ponssen suunnitteleman uuden operatiivisen toimintamallin tarkoituksena on muodostaa myynti- ja huoltopalveluihin keskittyvä organisaatio, joka tulisi jakaantumaan viiteen markkina-alueeseen. Näin keskityttäisiin palvelemaan asiakkaita entistä paremmin sekä omien maaorganisaatioiden että jälleenmyyjien kautta. Suunnitellut markkina-alueet olisivat Pohjoismaiden alue sisältäen Baltian, Euroopan markkina-alue, Etelä-Amerikan markkina-alue, Pohjois-Amerikan markkina-alue sekä yhdistetty Aasian, Australian ja Afrikan markkina-alue.  

Maailmanlaajuinen muotti.

Ponssella on todettu, että yhtiön tämänhetkinen toimintamalli ei tue riittävästi globaalia toimintaa. Tämän on havaittu aiheuttavan haasteita kulurakenteeseen. 

Uusi, nyt suunniteltu toimintamalli yhdenmukaistaisi Ponssen prosessit ja käytännöt maailmanlaajuisesti. Tämän uskotaan luovan asiakkaita paremmin palvelevan, tehokkaan ja Ponssen tulevaisuuden tarpeita vastaavan organisaation.

Alustavien arvioiden mukaan suunnitellut toimenpiteet voisivat johtaa maailmanlaajuisesti noin 120–140 työpaikan vähentämiseen. Uudistuksen myötä luodaan myös mahdollisesti uusia rooleja organisaatiossa. Alustavien ennusteiden mukaan suunnitellut toimenpiteet voisivat johtaa noin 10 miljoonan euron vuotuisiin säästöihin täysmääräisesti vuodesta 2026 alkaen.

Uuden toimintamallin on suunniteltu astuvan voimaan 1. kesäkuuta 2024 alkaen, jolloin alla olevat toiminnot muodostaisivat Ponssen johtoryhmän toimitusjohtaja Juho Nummelan johdolla. 

Sales & Service -organisaatio, sisältäen markkina-alueet, Marko  Mattila  

Technology & R&D, Juha Inberg  

Digital Services & IT, Miika Soininen 

Operations including Supply Chain, Procurement and Logistics, Tommi Väänänen 

Service Excellence, Tapio Mertanen 

Finance, Petri Härkönen 

People Safety & Culture, Tiina Kautonen 

Responsibility & Environment, Katja Paananen 

Muutosneuvottelut mahdollisia.

Ponsselta kerrotaan, että suunnitellusta toimintamallista ja siihen liittyvistä mahdollisista muutoksista neuvotellaan paikallisten työntekijöiden edustajien kanssa eri maiden lainsäädäntöä noudattaen tarpeen mukaan, eivätkä nämä suunnitelmat ole lopullisia ennen kuin kyseiset prosessit on saatu päätökseen. 

Toimintamallin suunnittelun ja siihen liittyvien muutosten vuoksi yhtiö kutsuukin Suomen toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt yhteistoimintalain mukaisiin muutosneuvotteluihin. Muutosneuvotteluissa käsitellään muuttuneesta toimintaympäristöstä johtuvia toimenpiteitä ja suunnitellun toimintamallin muutokseen liittyviä toimenpiteitä. Arvioidut vaikutukset Suomessa voivat koskea enintään 50–60 tehtävän vähentämistä, mahdollisia uusia tehtäviä, toimenkuvien muutoksia ja enintään kahden viikon lomautuksia muutosneuvottelujen kohteena olevalle henkilöstölle vuoden 2024 aikana. Neuvottelujen ulkopuolelle jäävät Ponsse Oyj:n tehdas- ja huoltopalvelutoimintojen työntekijät (Teollisuusliitto TES). Myös Epec Oy on neuvotteluiden ulkopuolella.

Mecalacit laajemmin RealMachinerylle

RealMachinery Oy on solminut Mecalacin  kanssa sopimuksen, jolla laajennetaan RealMachineryn nykyistä Mecalac-portfoliota. Sopimus solmittiin 1.2.2024 ja uudet Mecalacit nähdään Lempäälässä huhtikuussa.

RealMachinery on jo yli vuosikymmenen  maahantuonut ja myynyt  kompakteja Mecalacin pyöräkuormaajia, jotka soveltuvat piha- ja viherrakentamiseen, materiaalin käsittelyyn sekä kiinteistönhuoltoon. Hyvien kokemusten perusteella RealMachinery laajentaa nyt pyöräkuormaajista myös  Mecalacin useilla innovatiivisuuspalkinnoilla palkittuihin kaivukoneisiin. 

Tulevaisuudessa tarjolle tulee  Mecalacin tela- ja pyöräalustaisia kaivukoneita  painoluokissa 6–15 tonnia.  Kompaktit sekä nopeat tela- ja pyöräalustaiset kaivukoneet  soveltuvat RealMachineryn mukaan monipuolisiin tehtäviin kaivussa, nostossa ja kuormauksessa säilyttäen liikkuvuutensa niin maastossa kuin raiteiden päällä. Lisäksi saataville tulee  Mecalacin akkukäyttöisiä uutuuskaivukoneita sekä pyöräkuormaajia hiljaiseen ja päästöttömään täyspäiväiseen työntekoon. 

“Mecalac on ollut hyvä tukijalka konemyynnissämme ja vuokrauksessamme, ja haluamme laajentaa nyt Mecalac-portfoliota. Uusien tuotteiden myötä voimme tarjota erikoisempia ratkaisuja asiakkaillemme, joilla on erityisvaatimuksia kaivukoneista. Odotamme innolla, että saamme ensimmäiset kaivukoneet näytille huhtikuussa Mansen Mörinöille Lempäälän pihaan”, kertoo RealMachineryn liiketoimintajohtaja Antti Paavilainen

 Mecalac-tuotepäällikkö Marko Kierros on myös tyytyväinen edustuksen laajenemiseen. 

“Olen toiminut alusta asti Mecalacin tuotepäällikkönä ja voin vakuuttaa, että kone on teknisesti ja hinnallisesti erittäin kilpailukykyinen. Esimerkiksi uudet tela-alustaiset MCR-kaivukoneet ovat nopeita ja tehokkaita. Tasapainoisuutensa ja kaivuuvarsiston rakenteen vuoksi koneella voi ajaa jopa 10 km/h, mikä on parhaimmillaan lähes kaksi kertaa nopeampi kuin millään muulla pienellä kaivukoneella. Tämä mahdollistaa koneen käytön kaivamiseen, kuormaamiseen ja tavaran siirtelyyn. Kun otetaan huomioon kaikki aika, jonka pienet kaivukoneet käyttävät työmaalla, tämä tarkoittaa paljon lisäarvoa tuottavia hetkiä työmaalla”, Kierros kiteyttää.

Johtajanimityksiä John Deere -metsäkoneliiketoiminnassa

Mary Pat Tubb on nimitetty Deere & Companyn metsäkoneliiketoiminnan johtajaksi 1. helmikuuta alkaen. Hän seuraa tehtävässään Timo Ylästä, joka jää eläkkeelle maaliskuussa. John Deere Forestry Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Jari Mennala. 

Mary Pat Tubb vastaa Deere & Companyn maailmanlaajuisen metsäkoneliiketoiminnan yleisestä johtamisesta ja tuloksesta. Ennen nimitystään hän on työskennellyt yhtiössä useissa eri tehtävissä, joista viimeisimpänä Davenportin tehtaan pääjohtajana Iowassa, Yhdysvalloissa. 

”On kunnia liittyä metsäkonetiimiin. Tämän tiimin intohimoinen sitoutuminen ja asiantuntemus antavat parhaat valmiudet metsäkonealan jatkuvaan edistymiseen ja kasvuun”, Mary Pat Tubb kommentoi. 

Tubbilla on biosysteemien ja maataloustekniikan kandidaatin tutkinto Minnesotan yliopistosta, tekniikan maisterin tutkinto Wisconsinin yliopistosta ja MBA-tutkinto Duke-yliopistosta. 

Jari Mennala, Cut-to-Length -koneiden ja palveluiden myynti- ja markkinointijohtaja, nimitetään John Deere Forestry Oy:n toimitusjohtajaksi Suomeen. Jari on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri Tampereen teknillisestä korkeakoulusta ja Executive MBA Aalto-yliopistosta Helsingistä. 

Ponsse Manager 2.0 kokoaa digitaaliset ratkaisut yhdelle alustalle

Ponsse Manager 2.0 on uuden sukupolven digitaalisten palveluiden alusta ja metsäkoneiden hallintajärjestelmä. Asiakkaat saavat sen kautta tietoja muun muassa koneiden sijainnista, tuottavuudesta ja polttoaineen kulutuksesta.

Ponsse Manager on digitaalinen alusta metsäkoneiden hallintaan ja digitaalisten palveluiden käyttöön. Manager 2.0:lla Ponsse-metsäkoneasiakas saa tietoja esimerkiksi koneiden sijainnista, tuottavuudesta ja polttoainetaloudesta. Lisäksi järjestelmän kautta voi seurata leimikoiden kehitystä ja suunnitelmien edistymistä. Sillä voi myös hallita koneiden kuljetusta, seurata koneiden tuotantomääriä puutavaralajin mukaan ja tulostaa mittaustodistuksia.

”Nykyajan nopeasti muuttuvassa maailmassa meidän on käsiteltävä valtavia tietomääriä joka päivä. Oikean tiedon etsiminen muistuttaakin usein neulan etsimistä heinäsuovasta. Uusi PONSSE Manager -alusta edistää kestävämpää digitaalista metsätaloutta täysin uudella tavalla”, kertoo digitaalisten ratkaisujen myyntipäällikkö Petteri Tuomisto.

Ponssen IT- ja digitaalisten palveluiden johtaja Miika Soininen toteaa: ”Haluamme tukea asiakkaidemme menestyksekästä liiketoimintaa Tämä periaate ohjasi uuden PONSSE Manager -alustan suunnittelua. Kehitystyö perustui asiakkaiden palautteeseen ja tarpeisiin, joita kerättiin eri puolilta maailmaa.

Digitaalisella Ponsse Manager 2.0 -alustalla käyttäjät voivat luoda räätälöidyn aloitussivun, jossa olennaisimmat tiedot ovat saatavilla heti. Kaikki tärkeä tieto näkyy nopeasti ja muutokset havaitaan helposti. Näin käyttäjä voi tehdä korjaavat toimenpiteet välittömästi. Kirjautumisen jälkeen käytettävissä ovat kaikki digitaaliset ratkaisut toiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi, ja ne on koottu yhteen verkko-osoitteeseen. Ponsse Manager -alustalta käyttäjät saavat ajantasaiset tiedot koneidensa tuottavuuteen vaikuttavista tekijöistä ja voivat siten tehostaa toimintaansa. 

Eräs uusista avaintoiminnoista mahdollistaa kaikkien raporttien lataamisen esimerkiksi laskentataulukkoon, jossa ne voidaan yhdistää muihin tietoihin ja tuottaa hyödyllisiä analyyseja toiminnoista. Mobiilisovelluksia voi myös ladata ilmaiseksi omasta sovelluskaupasta. ”Mobiilisovellusta on helppo käyttää työmaalla, ja siinä ovat kaikki toiminnot, joita eri tehtävissä työskentelevät ammattilaiset tarvitsevat”, kertoo digitaalisten ratkaisujen tuoteomistaja Jenni Pulkkinen.

Nisula Forestin ja Toyota Gazoo Racing WRT:n yhteistyö jatkuu

Nisula Forest ja Toyota Gazoo Racing WRT ovat tehneet sopimuksen menestyksekkään yhteistyön jatkamisesta myös kaudelle 2024.

Nisula Forest on ollut mukana Toyota Gazoo Racing WRT:n toiminnassa tallin alkumetreistä lähtien. Kaudella 2016 ja 2017 Nisula teki yhteistyötä Juho Hännisen kanssa, ja Juhon siirryttyä tallin testikuljettajaksi kauden 2017 päätteeksi, Nisula ja Toyota Gazoo Racing allekirjoittivat yhteistyösopimuksen.

”Toyota Gazoo Racing WRT:llä ja Nisula Forestilla on paljon yhteneväistä: Keski-Suomesta maailman huipulle! Olemme molemmat tiimit täynnä hyviä tyyppejä ja sisua”, iloitsee Nisula Forestin myynti- ja markkinointijohtaja Timo Savornin. ”Yhteistyösopimuksen jatko kaudelle 2024 Toyotan tehdastiimin kanssa antaa meille loistavan mahdollisuuden ottaa jälleen uusia askelia eteenpäin. Asiakkaamme ovat tunnetusti kovia rallifaneja. On mahtavaa nähdä ja seurata kuinka TGR-WRT:n tiimi on menestynyt maailmalla. Nisula on brändinä ja yrityksenä kehittynyt selkeästi yhteistyövuosien aikana”, Savornin jatkaa.

”Nisula Forest on ollut alusta asti tukemassa Toyota Gazoo Racing WRT:n toimintaa ja olemme erittäin iloisia, että yhteistyö jatkuu edelleen, sillä ralleja ei voiteta ilman tukijoukkoja” , linjaa puolestaan Toyota Gazoo Racing WRT:n tallipäällikkö Jari-Matti Latvala.

Pasi Virta Rotatorin operatiiviseksi johtajaksi

Pasi Virta on nimitetty Rotatorin operatiiviseksi johtajaksi 8.1.2024 alkaen.

Pasi Virta on nimitetty Rotatorin operatiiviseksi johtajaksi 8.1.2024 alkaen. Pasilla on useiden vuosien kokemus konekaupan ja konekaupan rahoituksen parista. Operatiivisen johtajan tehtävässään hän vastaa yhtiön liiketoimintaoperaatioiden suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta myynnin, markkinoinnin ja jälkipalvelutoimintojen osalta.

Koneurakointi 1/2024

Käännettiin uusi vuosi käyntiin myös lehden osalta, eli ykkösnumero on jakelussa. Elephanttihan se siinä kannessa mennä mönkii, ja Ylöjärvelläkin käytiin katsomassa, minkälaista kalustouudistusta on talven alla tullut kaupungille. Mitä tulee sitten kansien välissä olevaan materiaaliin, niin sitähän on runsain mitoin. Listataan ne jutut tähän, ja jos ei ole vielä tullut lehteä kouraan niin tällä viikolla Lehtipisteistä tai sieltä (mielellään omalta) postilaatikolta hakemaan.

KONEET JA URAKAT 

6 Oikeisiin töihin 

Helmiseltä löytyy Ponsseja Wisentistä Elephantiin. 

18 Ylöjärven yllättäjä 

Ylöjärven kaupungin Huddig 1370. 

24 Vihreää valikoimaan 

McCloskey RealMachinerylle. 

28 Sähköä tankkiin 

Mitä ainetta on kotimainen E-diesel? 

34 Kaikki Käymään! 

Legendaarinen Hämeen Diesel on nykyisin Millog Marine & Power Oy. 

40 Innovaatioiden ytimessä 

Sandvikin testikaivos on vakuuttava kokemus kallion sisällä. 

46 Uusittu rusnaaja 

Liebherr R 930 Tunnel on harvinainen mutta tarpeellinen konemalli. 

48 Sähkö ei säikäytä 

Rinne-Laturin Kramer 5055e. 

54 Ei pelkkiä terveisiä! 

E. Hartikaisen kaluston muuttomatka. 

59 Uusi kaksikko kasoille 

Develon päivitti materiaalikoneitaan. 

60 Uutta virtaa Avanteihin 

Kolmannen sukupolven sähkö-Avantit tuovat monta parannusta. 

62 Volvo luopuu levittimistä 

ABG-toiminta myydään Ammannille. 

64 Paremmasta päästä 

Koeajossa Ford Ranger 3.0 Platinum. 

69 Keslan ProC i -kärkiohjaus valmis 

Traktorikuormainten ohjaus uudistui. 

70 Ajan hengessä 

Iveco Dailyn 2024-vuosikerta esillä. 

73 Konevuokraus kasvanee vasta 2025 

Katsaus konevuokramarkkinaan. 

74 Laajasti Lokomoista 

Tuore Lokomo-mobiilinosturikirja kertoo muun muassa kaiken. 

76 Istuva härkä 

Pingon-kaivukoneiden tarinaa. 

VAKIOPALSTAT 

12 Uutiskynnys 

82 Seuraavassa numerossa 

Epec avasi uuden sivun tulevaisuuteen Seinäjoella

Suomalainen teknologiateollisuuskenttä otti melkoisen harppauksen tulevaisuuteen torstaina 18.1. Seinäjoella, kun kotimainen, Ponsse-konserniin kuuluva teknologiayhtiö Epec avasi ESF1 eli Epec Smart Factory 1 -tehtaan. Älykäs ja ympäristöystävällinen tehdas valmistaa muun muassa ohjausyksiköitä, näyttöjä, sensoreita sekä tehonjakoyksikköjä ja telematiikkayksikköjä erilaisten liikkuvien työkoneiden ja hyötyajoneuvojen tarpeisiin

Suomalainen Ponsse-konserniin kuuluva teknologiayhtiö Epec avasi Seinäjoella uuden älykkään sekä ympäristöystävällisen Epec Smart Factory 1 (ESF1) -tehtaan. Tehtaassa valmistetaan muun muassa ohjausyksiköitä, näyttöjä, sensoreita sekä tehonjakoyksikköjä ja telematiikkayksikköjä erilaisten liikkuvien työkoneiden ja hyötyajoneuvojen tarpeisiin. Teknologiavalmistuksen lisäksi Epec myös suunnittelee ja kehittää järjestelmiä ja ohjelmistoja kansainvälisten koneenvalmistajien tarpeisiin. Tällä hetkellä Epecin asiakkaisiin lukeutuu jo yli 200 erilaista kone- ja hyötyajoneuvovalmistajaa ympäri maailman. Kaikkia nimiä ei luonnollisesti ole kumppanussopimusten nojalla julkistettu, mutta monille tuttuja nimiä ovat luonnollisesti Ponssen lisäksi esimerkiksi Sandvik, Tana, Liebherr, Multilift, Bednar, Husqvarna ja Metso.  

18.1.2024 avatun Epecin EFS1-tehtaan nauhanleikkausseremoniassa Seinäjoella tehtaan ottivat virallisesti käyttöön Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Vidgren, pääministeri Petteri Orpo, Epec Oy:n toimitusjohtaja Jyri Kylä-Kaila sekä Ponsse Oyj:n toimitusjohtaja Juho Nummela.


Huipputeknologinen tehdas on merkittävä investointi Epecille, ja vaikka summaa ei paljasteta, on helppo uskoa kyseessä olevan paitsi rahallisesti merkittävä, myös tulevaisuuden odotuksiin peilaten erittäin tärkeä päätös. Investoinnin mainitaan olevan linjassa yrityksen kasvutavoitteiden ja vastuullisuussitoumusten kanssa. Epecin toimitusjohtaja Jyri Kylä-Kaila toteaakin: ”Vastuullisuustavoitteet ohjaavat myös teknologiamurrosta työkone- ja hyötyajoneuvosektorilla. Murros lisää kiihtyvällä vauhdilla digitalisaatiota ja sähköistymistä työkoneissa ja ajoneuvoissa. Epecin tuotteet ovat keskeisessä roolissa mahdollistamassa vastuullisempien työkoneiden ja hyötyajoneuvojen kehittämistä. Ne tarjoavat ratkaisuja sähköisten järjestelmien ja ohjausjärjestelmien integroimiseen, optimoivat koneiden tehokkuutta ja edistävät tuottavuutta, samalla vähentäen päästöjä. Tuotteillamme mahdollistetaan tie kohti nollapäästöisiä työkoneita. Tehdas tarjoaa meille merkittävän kasvumahdollisuuden ja asiakkaidemme menestyksen jatkossakin.”

Epecin uusissa huippumoderneissa tuotantotiloissa kapasiteetin lisäys aiempaan nähden on huomattavaa. Myös tulevaisuuden laajentumismahdollisuudet on otettu hyvin huomioon.

Voidaankin luonnehtia Epecin ymmärtäneen hyvin varhaisessa vaiheessa sen, että tulevaisuudessa kysyntää erilaisille raskaan käytön järjestelmille ja huipputeknologian komponenteille on yhä enenevissä määrin. Kyseessä ei tietenkään ole pelkästään nollapäästöisyyteen pyrkiminen, vaikka se aihe usein julkisessa keskustelussa pinnalla onkin. Täytyy myös muistaa, että tällaisella teknologialla haetaan uusilta koneilta lisäksi kasvanutta tuottavuutta ja käytön sujuvoittamista esimerkiksi erilaisilla automaatiolla ja älykkäällä ohjaamisella.

Vaikka Epecillä on useita asiakkaita ympäri maailman, ei kotimaista metsäkonevalmistusta ja emoyhtiötä ole tietenkään unohdettu. Ponsse-komponenttien tuotanto ja uusien teknologioiden kehittäminen jatkossa tukee sekä Epecin että Ponssen kehitystä molemminpuolisesti.

”Olemme erittäin innostuneita Epecin uudesta tehtaasta. Teknologian nopea kehitys ja kasvavat vastuullisuusvaatimukset antavat Epecille oivan mahdollisuuden osaltaan mahdollistaa nollapäästöisyyteen tähtäävää teknologiaa. Ponssen visiona on olla vastuullisen metsätalouden halutuin yhteistyökumppani, ja tämä velvoittaa rohkeaan kehitystyöhön myös ympäristöä ajatellen. Ponsse pyrkii tuote- ja palvelukehityksessään kohti ilmasto- ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. Seinäjoelle noussut tehdas on konkreettinen askel kohti tätä sekä tuotetarjoaman että päivittäisen toiminnan osalta. Epec tukee Ponssen teknologista kehitystä ja mahdollistaa osaltaan tulevaisuuden kasvuamme”, kertoo Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela.

Elektroniikkaa Suomesta kestävällä mallilla.

ESF1:n kerrotaan tavoittelevan käytönaikaista hiilineutraaliutta, ja se käyttää kestäviä valmistusprosesseja, kuten nykypäivänä pitää ollakin. Tehtaan pinta-ala on 8500 neliömetriä ja sen energiatehokkaisiin ratkaisuihin kuuluvat yli 600 aurinkopaneelin sähköntuotto (210 MWh / vuosi) sekä maalämpöjärjestelmä. Lämmön talteenotto on toteutettu tehokkailla neulalämmönvaihtimilla, ja jäähdytysenergian tarvetta vähentää merkittävästi toimistoseinässä oleva alumiinisäleikkö. Kaikki sähkö ja lämmitysenergia hankitaan uusiutuvista lähteistä.Epecillä luonnehditaan hankkeen edenneen alusta loppuun suunnitellun aikataulun mukaisesti. Epec muutti pääkonttorinsa ja tuotantonsa uusiin tiloihin loppuvuodesta 2023. Laajentuneet ja modernit tuotantotilat mahdollistavat valmistusprosessien optimoinnin ja materiaalivirtojen hallinnan parantamisen. Tehtaan avajaisia vietettiin virallisesti 18. tammikuuta.
Vanha tehdas Seinäjoen Tiedekadulla tuotti vuonna 2023 yhteensä noin 100 000 erillistä tuotetta. Uuden tehtaan kapasiteetti on nyt noin nelinkertainen ja sille on varattu lisäksi runsaasti laajenemisvaraa niin nykyisen rakennuksen puitteissa kuin myös mahdollisen lisärakentamisen myötä.

”Digitalisaatio ja kestävyys ovat ESF 1:n ytimessä”, kertoo hanketta ohjannut Epecin toimitusketjun johtaja Eeva Koskela. ”Automaatio, datan hyödyntäminen ja huolellinen suunnittelu takaavat paitsi tuottavuuden myös työturvallisuuden ja -mukavuuden. Tehdas on suunniteltu ja varusteltu vastaamaan asiakastarpeisiin ja tiukkoihin laatuvaatimuksiin entistä paremmin. Kokonaisuudessaan testaus- ja tuotantoteknologia ovat huipputasoa. Muuttoprojekti eteni sujuvasti, ja tilat palvelevat Epecin tarpeita erinomaisesti.”

Ennen virallisia avajaisia medialle tarjoutui mahdollisuus käydä myös jälleen tutustumassa Ponsse EV1 -metsäkoneeseen savotalla. Sähköhybridimetsäkonetta on olemassa kaksi kappaletta, mutta valmistukseenottopäätöstä ei ole vielä tällä hetkellä Ponssen teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Ingbergin mukaan tehty.

Tractor Kingiin kolme uutta kokoa

Vaativiin metsä-, maansiirto- ja infrarakennustöihin suunniteltu Nokian Tyres Tractor King -rengasperhe laajenee kolmella uudella koolla, 600/65R28 etuakselille sekä 710/70R38 ja 800/70R38 taakse. 

Nokian Tyres Tractor King -rengasperheen runsain vetosärmin varustettu pintakuvio tarjoaa valmistajan mukaan erinomaista pitoa vahvistetun rungon ja erityisen metsätöihin tarkoitetun kumiseoksen lisätessä renkaan luotettavuutta. Kolmen uuden koon myötä Tractor Kingit tulevat yhä useamman traktorin ja traktorinkäyttäjän saataville.

“Oikean kokoinen rengas on elintärkeä traktorin optimaaliselle suorituskyvylle”, kertoo Teemu Vainionpää, Nokian Renkaiden Senior Product Manager. ”Laajasta kokovalikoimasta käyttäjät voivat valita kulloiseenkin käyttöön parhaiten sopivan, jolloin työn tehokkuus ja tuottavuus paranevat.”

Kasvavat koneet, raskaat kuormat ja tehokkaat työlaitteet kysyvät renkaalta kantavuutta. Suurin uusista takarengasvaihtoehdoista, 800/70R38, nostaa kantavuuden uudelle tasolle. 

“Uudella renkaalla on koko Tractor King -tuoteperheen korkein kantavuus kantavuusindeksin ollessa 183”, Teemu Vainionpää kertoo. ”Leveämmät takarenkaat tarjoavat enemmän vetokykyä ja kestävyyttä, mistä on erityistä hyötyä tehokkaissa vetotöissä maansiirtotyömailla.”

Kolme uutta Tractor King -kokoa – 600/65R28, 710/70R38 ja 800/70R38 – ovat tilattavissa 11. tammikuuta 2024 alkaen.

2,310tykkääjääTykkää